การใช้ระบบระบบสแกนบาร์โค้ด (QR CODE) เป็นนวัตนกรรมอีกชิ้นที่ถูกนำมาใช้งานจริงได้ 2 ปีรองรับการเข้าสอบของนักศึกษาและสำหรับผู้คุมสอบ เป็นผลงานของนักศึกษา นายรภัสสิทธิ์ เทพทอง และ นางสาวศศิธร คงสวัสดิ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยมีอาจารย์วิทวัส ทิพย์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นที่ปรึกษาโครงการ การใช้ระบบระบบสแกนบาร์โค้ด (QR CODE) ได้ถูกพัฒนามา 1ปี ที่รองรับการให้บริการแก่คณาอาจารย์ และนักศึกษาได้ทดลองใช้ในการสอบ Midterm และการสอบ Final มา 2 ปี  ผ่านอุปกรณ์มือถือหรือไอแพดที่ใช้เป็นศูนย์กลางที่จะรับข้อสอบเพียงปลายนิ้วสัมผัสในวันเข้าสอบและอาจารย์ที่คุมสอบในแต่ละครั้งได้  รวดเร็วและใช้งานง่ายที่สุด สามารถใช้งานได้เมื่อเปิด app แล้วนำกล้องจากโทรศัพท์ส่องที่ QR Code   กลายเป็นจุดเปลี่ยนของการสอบเพราะการเข้าใช้งานในระบบ QR Code ง่าย สะดวก สบาย ผ่าน Mobile Application ที่มีใช้กันอยู่ทุกคน โดยแต่ละห้องมีโคดไม่เหมือนกัน  ช่วยลดกระดาษ  เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย การสแกนโค้ดจาก ป้ายที่แสดงไว้บริเวณหน้าห้องและบริหารจัดการบุคคลด้วยสามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) จริงๆ

วัตถุประสงค์ระบบสแกนบาร์โค้ด (QR CODE) เพื่อผู้ใช้งานนักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอบได้ง่ายขึ้น สามารถค้นหาตารางการสอบเป็นรายบุคคล เลขห้องสอบ และรายวิชาสอบ รวมถึงผู้คุมสอบสามารถตรวจสอบตารางการคุมสอบของกรรมการคุมสอบได้

จุดเด่นของระบบสแกนบาร์โค้ด (QR CODE) การเข้าสอบของนักศึกษาและสำหรับผู้คุมสอบ เป็นระบบที่พัฒนาให้เหมาะแก่การเข้าใช้งาน QR Code ง่าย สะดวก สบาย ผ่าน Mobile Application คือทางเลือกหนึ่งที่นำไปสู่การลดการใช้กระดาษ  การประชาสัมพันธ์การสอบทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาตารางสอบ ตรวจสอบรายชื่อและตารางสอบล่วงหน้าได้ โดยการเข้าใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนั้นระบบสามารถแสดงรายงานผลสถานะของกรรมการคุมสอบได้อีกด้วย

ระบบสแกนบาร์โค้ด (QR CODE) ถูกออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานและครอบคลุมการใช้งาน 2 ส่วนคือ 1) สำหรับนักศึกษา  สามารถตรวจสอบรายชื่อห้องสอบ เมื่อสแกนแล้วก็จะสามารถตรวจสอบ รายวิชา และรายชื่อ หรือการสแกนเพื่อค้นหาตารางสอบก็เพียวกรอกชื่อ นามสกุล หรือสแกนรหัสนักศึกษา รวมถึงการสแกนเพื่อเข้าดูข้อปฏิบัติในการเข้าสอบสำหรับนักศึกษา  2) สำหรับผู้คุมสอบ ต้องสแกนทุกคนเพื่อลงชื่อเข้าใช้ห้องสอบ โดยกรอกรหัสผ่าน ได้แก่ รหัสประจำตัวประชาชน เลขที่บรรจุ หมายเลข HIP หรือรหัสผ่านส่วนตัว เมื่อเสร็จสิ้นการสอบก็สแกนเพื่อลงชื่อออกจากห้องสอบเพื่อปิดการสอบ

การใช้ระบบจาก QR Code ที่กลายเป็นที่ใกล้ตัวโดยเฉพาะบนโลกออนไลน์ในขณะนี้ เพราะถือเป็น’จุดเปลี่ยน’ ของการเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวสุดๆ แต่นี่เป็นก้าวแรกของคณะครุศาสตร์ฯ มจพ. ที่ใช้ระบบ QR Code สำหรับคุมสอบ นับว่าประสบความสำเร็จดีเกินคาด  ซึ่งจะปูทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่าเพียงปลายนิ้วสัมผัส บวกกับนวัตกรรมนี้จะเข้ามาพลิกมิติการใช้คุมสอบในห้องเรียนที่ใช้งานง่ายกว่าและเก็บข้อมูลได้มากกว่า เป็นช่องทางที่สามารถต่อยอดนำไปพัฒนาในคณะต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัยได้ โดยการเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆ เพียงแค่สแกนผ่าน Mobile Application บนสมาร์ตโฟนที่ใช้ QR Code มาตรฐานเดียวกันได้อย่างลงตัว ตอบโจทย์ในวงกว้างในรูปแบบและบริการอีกมากมายที่จะรองรับระบบนี้ในอนาคตต่อไป

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 3234สามารถเข้าไปดูสถานะห้องสอบได้ที่  WWW.EXAM.FTE.KMUTNB.ac.th ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ