คค.เปิดม่านรณรงค์“ปีใหม่ เดินทางปลอดภัย ครอบครัวรอเราอยู่”

0
138

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ “ปีใหม่ เดินทางปลอดภัย ครอบครัวรอเราอยู่” ณ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยมี นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม พลตำรวจตรีชัช สุกแก้วณรงค์ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธี

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายรณรงค์ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่ ช่วงหลายปีที่ผ่านมามีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในสังกัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย ตัวแทนภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันจนช่วยลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตน้อยลงอย่างต่อเนื่อง การประสานงานและร่วมมือกันเป็นอย่างดี เป็นแบบอย่างที่ดีของการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน หรับกระทรวงคมนาคม ได้มีมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบาย “คนพร้อม ยานพาหนะพร้อม โครงข่ายพร้อม”
คนพร้อม หมายถึง ตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสาร ตรวจความพร้อมร่างกาย ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ยานพาหนะพร้อม หมายถึง ตรวจความพร้อมตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะทุกคัน ตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงความพร้อมของยานพาหนะทุกชนิด และโครงข่ายพร้อม หมายถึง การเตรียมความพร้อมเส้นทางให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และติดตั้งไฟแสงสว่าง 100% โดยตรวจตราเครื่องหมายและอุปกรณ์จราจรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สำหรับบริเวณที่มีงานก่อสร้างให้คืนผิวจราจรและหยุดงาน นอกจากนี้ ได้นำรถตำรวจทางหลวง และรถกรมทางหลวงชนบท จอดริมทางพร้อมเปิดไฟเตือนผู้ใช้ทางให้ขับขี่อย่างปลอดภัย รวมถึงตั้งจุดให้บริการบริเวณทางขึ้นเขา เป็นต้น
ในโอกาสนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและอดทนร่วมกันเฝ้าระวังทุกพื้นที่เพื่อรณรงค์ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน อำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2562