การรถไฟฯเผยเทศกาลปีใหม่ 62 ผู้โดยสารทะลัก 6.6 แสนคน สายใต้แชมป์สูงสุด

0
79

การรถไฟฯ เผยแผนอำนวยความสะดวกการเดินทางประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 62 ระหว่าง 27 ธ.ค.61– 2 ม.ค.62 ประสบความสำเร็จด้วยดี ไม่พบผู้โดยสารตกค้าง  มียอดผู้ใช้บริการตลอด 7 วัน 660,149 คน ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว โดยวันที่ 27 ธ.ค.61 มีผู้โดยสารเดินทางทะลุ 117,624 คน ขณะที่เส้นทางสายใต้แชมป์เดินทางสูงสุด รองลงมาเป็นสายอีสาน และสายเหนือ

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดแผนอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561– 2 มกราคม 2562 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมพบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี สามารถให้บริการรับส่งประชาชนทุกคนได้เดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวอย่างสวัสดิภาพ ไม่มีผู้โดยสารตกค้างแต่อย่างใด

ทั้งนี้ การรถไฟฯ ยังได้สรุปผลการดำเนินแผนอำนวยความสะดวกฯ ตลอด 7 วัน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561– 2 มกราคม 2562 โดยมีการพ่วงตู้โดยสารเพิ่มจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถที่วิ่งให้บริการปกติ 244 ขบวนต่อวัน พร้อมจัดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารเพิ่ม จำนวน 13 ขบวน  สามารถรองรับผู้โดยสารใช้บริการได้กว่า 660,149 คน ซึ่งมียอดผู้ใช้บริการใกล้เคียงกับปีที่แล้วที่มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 661,864 คน และพบว่าในวันที่27 ธันวาคม 2561 มีผู้โดยสารใช้บริการรถไฟสูงสุด 117,624 คน

นอกจากนี้ เมื่อแยกจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟ พบว่าเป็นการใช้บริการขบวนรถไฟขาออก 373,656 คน ขบวนรถไฟขาเข้า 286,493 คน และขบวนรถเสริมอีก 10,245 คน สำหรับเส้นทางที่ผู้โดยสารเดินทางมากที่สุดคือ สายใต้ 227,714 คน รองลงมาเป็นสายตะวันออกเฉียงเหนือ 176,595 คน สายเหนือ 146,397 คนสายตะวันออก 62,631 คน และสายแม่กลอง 36,567 คน

นายวรวุฒิ กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันในช่วงตลอดเทศกาล การรถไฟฯ ยังได้ตั้งชุดเฉพาะกิจทำหน้าที่ตรวจร่วมดูแลผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟ บริเวณสถานีสำคัญๆ และบนขบวนรถทั่วทุกภูมิภาค พร้อมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจรถจักรรถพ่วงตามเขตแขวงต่างๆ และสถานีสำคัญๆ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อสร้างความอุ่นใจและความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ

“สุดท้ายนี้ การรถไฟฯ ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการรถไฟเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบการเดินทางอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้การให้บริการเดินทางโดยสารรถไฟตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เป็นไปด้วยความปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดการเดินทาง”