“ชอบเรียนฟิสิกส์ จึงเลือก มจพ.มีหลักสูตรทันสมัย” ณฤกต แสงอรุณ นักศึกษาชั้นปี3

0
588

“จูเนียร์” นายณกฤต แสงอรุณ  กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตระยอง   

  หลังจากเรียนจบจากโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” จังหวัดฉะเชิงเทรา ห้องเรียน IEP (Intensive English Program)   แหม !! ดูๆ แล้วเด็กแว่นจูเนียร์คนนี้ไม่ธรรมดา มาฟังจูเนียร์เล่าเกี่ยวกับ “การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย”  การที่จะใช้ชีวิตในการเรียนให้มีความสุข และประสบความสำเร็จ “จูเนียร์” มีแนวคิดและมุมมองอย่างไรบ้าง

ก่อนอื่นผมขอเล่าให้ฟังก่อนว่า เหตุผลที่มาศึกษาต่อที่ มจพ. วิทยาเขตระยองนั้น ได้ศึกษาและค้นหาตัวตนของเองตนก่อนว่า จริงๆ แล้วอยากเรียนอะไร ? ชอบหรือไม่ชอบวิชาไหน?  ถนัดวิชาใด!  ผลที่ได้คือ ชอบและถนัดที่สุดคือ “วิชาฟิสิกส์” ครับ ต่อมาจึงหาข้อมูลและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับฟิสิกส์ เช่น มหาวิทยาลัยใดมีหลักสูตรที่เปิดสอน มีแผนการเรียนอย่างไร  รวมไปถึงลักษณะงานเมื่อจบออกมาของคณะต่างๆ สามารถนำไปใช้อะไรได้บ้างจึงพบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์เหมาะกับลักษณะความชอบและความถนัดของตนเองครับ  หลังจากนั้นก็เริ่มติดตามข่าวการเปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยต่างๆ  โดยมุ่งเป้าไปที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ   เมื่อมีสิทธิสมัครในมหาวิทยาลัยดังกล่าว สิ่งแรกที่พิจารณาเป็นอันดับแรกคือ หลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละมหาวิทยาลัย  เพื่อให้ตรงกับหลักสูตรหรือเป้าหมายที่วางผมหวังไว้ บทสรุปผลเลือกที่จะสอบเข้าที่เรียนต่อนั่นคือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตระยอง

 อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกให้ก้าวไกลและยั่งยืน

มหาวิทยาลัยนั้นไม่ได้สอนเพียงในตำราเท่านั้นยังสอนให้เรารู้จักการทำกิจกรรม การเข้าสังคมกับเพื่อนๆ อาจารย์ และการทำงานเป็นทีม ฝึกฝนความเป็นผู้นำ ความกล้าแสดงออก  สำหรับเหตุการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยที่

ที่เกิดขึ้นในส่วนตัวนั้น “เกินกว่าที่คาดหวังไว้มากนั่นจึงเป็นสิ่งที่ผมประทับใจ ทุกคนในรั้วมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ รุ่นพี่ เพื่อนร่วมรุ่นแม้แต่จะเป็น รปภ. หรือแม่บ้าน”  ทุกคนเป็นกันเองมาก เรียกว่าได้บ้านหลังที่ 2 คงไม่เกินความจริงมากเกินไป

การปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ๆ ในรั้วมหา’ลัย ถือว่าเป็นสังคมอีกระดับหนึ่งที่ใหญ่และกว้างขึ้นมาจากมัธยม เรารู้จักผู้คนมากยิ่งขึ้น และเมื่ออยู่ในสังคมที่ใหญ่ขึ้นทำให้เราต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมนั้น ๆ อีกทั้งยังต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและหน้าที่หรืองานที่ได้รับ และต้องรู้จักบริหารเวลาเนื่องจากเราต้องเป็นคนบริหารจัดการเองทุกอย่างต่างกันกับมัธยม  สรุปได้ว่ามหาวิทยาลัยนั้นสอนให้เรารู้จักการปรับตัวกับผู้คนและทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จเพื่อให้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนั้นมีความสุขและราบรื่น

ระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยมากมาย  กิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยสอนทำให้ ”รู้จักการทำงานเป็นทีมและรู้จักการเข้าสังคม”  กิจกรรมนั้นมีข้อดีแต่ก็มีข้อเสียต่างกันไป  ควรจัดสรรเวลาให้ดี เพราะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมีความสุขครับ  กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นนั้นต่างก็เพื่อคลายความเครียด และพัฒนาความสัมพันธ์ของผู้คนในรั้วมหาวิทยาลัย  ส่วนตัวนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมรับน้อง เข้าเป็นฝ่ายวิชาการในการสอนพื้นฐานการเรียนให้รุ่นน้อง   และกิจกรรมล่าสุดเข้าร่วมการแข่งขัน AAM Asia Technical Cup 2018 ภายใต้หัวข้อออกแบบพาหนะต้นแบบสำหรับขนส่งผลิตภัณฑ์อาหารจากฟาร์มหรือโรงงานสู่เมือง และได้รับรางวัล The Best Idea Award จากการแข่งขัน ผมและเพื่อนร่วมทีมนายภูริวัฒน์  อภิชิตพงศ์ชัย ขอขอบคุณอาจารย์จารุวัลย์  ไชยานุพงศ์  ที่ให้คำปรึกษา และทางมหาวิทยาลัยที่ได้เปิดโอกาสให้พวกผมได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยครับ

ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนั้นเต็มไปด้วยความประทับใจครับ ได้เจอรุ่นพี่ที่น่าเอาเป็นแบบอย่างและอาจารย์ที่คอยสนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา อีกทั้งยังมีกิจกรรมในมหาวิทยาลัยตลอดทำให้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมีความสุข อีกทั้งยังได้เรียนคณะที่ใช่สาขาที่ชอบนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลหลักครับที่ทำให้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมีความสุข มหาวิทยาลัยนั้นไม่ได้สอนเพียงในตำราเท่านั้นครับ มหาวิทยาลัยยังสอนให้เรารู้จักการทำกิจกรรม การเข้าสังคมกับเพื่อนๆ อาจารย์ และการทำงานเป็นทีม ฝึกฝนความเป็นผู้นำ ความกล้าแสดงออก รวมถึงการปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย  

ผมมีความประทับใจ อาจารย์ เพื่อนๆ คือ การได้รับคำแนะนำ คอยแนะนำและให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ จากอาจารย์ทุกคนต่างพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำสิ่งดี ๆ ให้นี่ คงเป็นสิ่งที่ผมประทับใจอีกเช่นกัน
ในที่นี้ขออนุญาตกล่าวถึงบุคคลที่คอยให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน โครงการ งานวิจัยและอื่น ๆอีกหลายอย่าง บุคคลที่จะกล่าวถึงนั่นคือ อาจารย์จารุวัลย์  ไชยานุพงศ์ ที่เป็นผู้แนะนำและให้คำปรึกษาโครงการต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาด้านการเรียนการศึกษา งานวิจัย และอีกหลายๆ สิ่งหลายๆ ให้กับนักศึกษา “อย่างเรียกได้ว่าหากไม่มีอาจารย์ท่านนี้ตัวผมเองคงไม่สามารถมาถึงจุดนี้ในทุกวันนี้ได้ นี่คงไม่เกินความจริงเกินไปเช่นเดียวกัน”

ประสบการณ์และโอกาสเป็นสิ่งที่เราต้องคว้าไว้เองจากการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยมันสอนให้เราเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว  การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม รู้จักกฏเกณฑ์ ระเบียบ วินัย สังคม และความรับผิดชอบได้โดยอัตโนมัติ สุดท้ายนี้หากน้องๆ พบว่า สนใจคณะ บริหารธุรกิจ, วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ก็อยากให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตระยอง เป็นตัวเลือกต้นๆ ของน้องๆ ที่กำลังมองหาที่ในการศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาตรีครับ แต่หากน้องๆ คนไหนที่ยังไม่แน่ใจว่าจะศึกษาต่อคณะใด ที่มหาวิทยาลัยไหน ส่วนตัวแนะนำว่าให้ศึกษาตัวเองก่อนดีกว่า  ว่าชอบและถนัดอะไร การศึกษาและทำสิ่งที่ตัวเองชอบและถนัด เพราะมันจะทำให้งานนั้นออกมาจะดี แล้วตัวเรายังมีความสุขที่ได้ทำมันด้วยครับ