“ไอทีดี”แถลงข่าว”แนวโน้มทิศทางการค้าภาคบริการของประเทศไทย : สร้างมูลค่าเพิ่มท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง”

0
129

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ปิยะพร  เอี่ยมฐิติวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (กลาง) จัดแถลงข่าว “แนวโน้มทิศทางการค้าภาคบริการของประเทศไทย : สร้างมูลค่าเพิ่มท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง”แนะผู้ประกอบการภาคบริการไทยต้องเร่งผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจพร้อมเสนอแนะภาครัฐเร่งสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการค้าภาคบริการ อำนวยความสะดวกแก่นักธุรกิจในการเข้าสู่ตลาดใหม่ เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนด้วยมาตรการดึงดูดนักลงทุนที่มีศักยภาพณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา อาคารวิทยพัฒนาชั้น 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย