การรถไฟฯจับมือททท.แถลงข่าวเปิดโครงการ“ศาสตร์ศรัทธา”ชมวิวรถรางเที่ยวทางรถเล้งเมืองเพชร

0
146

การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แถลงข่าวเปิดโครงการ “ศาสตร์ศรัทธา” ชมวิวรถราง เที่ยวทางรถเล้ง จังหวัดเพชรบุรี

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟ กล่าวว่า การรถไฟฯ ได้จัดเดินขบวนรถพิเศษนำเที่ยวในเส้นทางต่างๆหลายเส้นทาง โดยจัดให้บริการเป็นประจำทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ๆให้แก่นักท่องเที่ยว การรถไฟฯ จึงได้นำขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 911 เส้นทางกรุงเทพ – สวนสนประดิพัทธ์ มาสนับสนุนโครงการ “ศาสตร์ศรัทธา” (ศาสนา ศาสตร์พระราชา และศาสตร์ทางวัฒนธรรม) โดยเพิ่มเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ “ชมวิวรถราง เที่ยวทางรถเล้ง” (1 วัง 2 ชุมชน 3 วัด) จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางด้วยขบวนรถพิเศษนำเที่ยวกรุงเทพ – สวนสนประดิพัทธ์ มาลงที่สถานีเพชรบุรีเดินทางท่องเที่ยวต่อด้วยการใช้รถเล้ง (รถท้องถิ่นเพชรบุรี) นำเที่ยวฟรีในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี สามารถท่องเที่ยวชมความงามและเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมทั้งสัมผัสความอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบุรีตามโครงการ “ศาสตร์ศรัทธา” (ศาสนา ศาสตร์พระราชา และศาสตร์ทางวัฒนธรรม) ได้อย่างสะดวก เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว และเปิดโอกาสให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศในรูปแบบการเดินทางด้วยรถไฟในราคาประหยัด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมนักกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย นายวรวุฒิฯ กล่าวต่อว่า โปรแกรม “ชมวิวรถราง เที่ยวทางรถเล้ง” (1 วัง 2 ชุมชน 3 วัด) จังหวัดเพชรบุรีจะเริ่มให้บริการเที่ยวแรกในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ขบวนรถพิเศษนำเที่ยว จะออกเดินทางจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 06.30 น. ถึงสถานีเพชรบุรี เวลา 09.44 น. เดินทางต่อด้วยรถเล้ง รถสองแถวเล็กท้องถิ่น (ฟรี) เที่ยวพระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) ที่ประทับในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เมื่อครั้งเสด็จประพาสจังหวัดเพชรบุรีเป็นสถาปัตยกรรมยุโรปสุดคลาสสิกที่มีอายุกว่า 100 ปี สักการะหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร เที่ยวชุมชนริมน้ำเมืองเพชร และชุมชนคลองกระแชง ยลเสน่ห์เมืองเพชร ที่มีชีวิต กิน แชะ ช็อป อาหารอร่อยขึ้นชื่อเมืองเพชร อาทิ ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงซอสพริก ข้าวแช่เมืองเพชร ก๋วยจั๊บน้ำข้น ลอดช่องน้ำตาลโตนด เที่ยวชมวัดใหญ่สุวรรณาราม ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างเมืองเพชร พระพุทธรูป พระบาท 6 นิ้ว UNSEEN เมืองเพชร เดินทางถึงวัดพระนอน สักการะพระพุทธไสยาสน์ อายุกว่า 400 กว่าปี ก่ออิฐถือปูนยาว 43 เมตร ความสูงจากพระเศียรถึงฐานบรรทม 15 เมตร จัดเป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ในประเทศไทย และ เดินทางกลับด้วยขบวนรถพิเศษนำเที่ยวสวนสนประดิพัทธ์ – กรุงเทพ ที่ 912 เวลา 16.31 น. ถึงสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 19.30 น. ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเดินทางท่องเที่ยวโครงการ “ศาสตร์ศรัทธา” ชมวิวรถราง เที่ยวทางรถเล้ง จังหวัดเพชรบุรี สามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ทุกสถานีทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดจองตั๋วโดยสารก่อนเดินทางได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง