สค.เปิดเวทีสัมมนา“ยกระดับโลจิสติกส์สู่ความเป็นเลิศ” 13 มี.ค.นี้

0
168

สค. เปิดเวทีสัมมนา “ยกระดับโลจิสติกส์สู่ความเป็นเลิศ” ดึงกูรูระดับประเทศเติมเต็มความรู้สู่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย 13 มี.ค.นี้ ณ ห้องบอลรูม 2ชั้น 5 โรงแรม เอส31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ เชิญผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์เข้าร่วมสัมมนา“ยกระดับมาตรฐานโลจิสติกส์ไทย สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน”โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ระดับประเทศ และผู้ที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (ELMA) มาปาฐกถาและสัมมนา ในหัวข้อ“ยกระดับมาตรฐานโลจิสติกส์ไทยในยุคดิจิทัล ติดปีกสู่เวทีโลก” “เปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างนวัตกรรม เพิ่มคุณภาพการทำงานและตอบโจทย์ลูกค้า” “ปรับกลยุทธ์ธุรกิจ เพิ่มโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขัน” และ “พัฒนาคน พัฒนาองค์กร เคล็ดลับสู่ความเป็นเลิศ”ซึ่งข้อมูลต่างๆ จะเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์นำไปประยุกต์ใช้ สร้างโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมทั้งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2562 (Excellent Logistics Management Award 2019) หรือ ELMA 2019

งานสัมมนาดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา09.30–16.30 น.ณ ห้องบอลรูม 2ชั้น 5 โรงแรม เอส31 สุขุมวิท กรุงเทพฯผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 084 555 4563E-mail:elmaaward@gmail.com