มาตามนัด!ขนส่งฯผนึกภาคีเครือข่ายรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงสงกรานต์ 62

0
499

 ขนส่งฯร่วมภาคีเครือข่ายรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงสงกรานต์ 62 โซโล่กิจกรรมตรวจสภาพรถเบื้องต้น 20 รายการฟรี!ณ สถานบริการที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” หรือ จุดบริการ “อาชีวะอาสา” กว่า 2,300 แห่งทั่วประเทศ 15 มี.ค. – 17 เม.ย.62

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยหลังแถลงข่าวบูรณาการด้านความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลสงกรานต์ 62ว่า กรมฯได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยบูรณาการหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ สถานศึกษา และภาคเอกชน จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการรณรงค์ให้ตรวจสภาพรถก่อนการเดินทางภายใต้กิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” 15 มีนาคม – 17 เมษายน 2562 “กิจกรรมนี้ให้บริการตรวจเช็กสภาพความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ก่อนเดินทางกว่า 20 รายการ โดยไม่คิดค่าบริการ อาทิ การตรวจระบบเบรก สภาพยาง อุปกรณ์ปัดน้ำฝน ระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง ท่อยาง หม้อน้ำและรอยรั่ว การทำงานของไฟส่องสว่าง/ไฟสัญญาณต่างๆ ณ สถานบริการที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” รวมกว่า 30 หน่วยงาน จุดให้บริการกว่า 2,300 แห่งทั่วประเทศ”

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ กรมฯโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยทั่วประเทศสนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตั้งจุดบริการ “อาชีวะอาสา” จำนวน 189 แห่ง บริเวณถนนสายหลักที่มีการจราจรหนาแน่น สถานีบริการน้ำมัน หรือจุดให้บริการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการเช็กสภาพรถและซ่อมรถเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งเป็นหน่วยบริการอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้พักผ่อนคลายความเมื่อยล้าระหว่างการเดินทาง

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้ด้วยการเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมก่อนขับรถ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 7- 8 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง เมื่อมีอาการเหนื่อยล้าระหว่างการเดินทางควรหยุดพักในจุดที่ปลอดภัยอย่างน้อยทุก 2 – 3 ชั่วโมง และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อประชาชนทุกคนได้เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยแลมีความสุขในเทศกาลสงกรานต์