นายกฯลุงตู่ เปิดสถานีรถไฟลอยฟ้าเมืองหมอแคน

0
142

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดสถานีขอนแก่นแห่งใหม่ สถานีรถไฟลอยฟ้าในโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงจิระ–ขอนแก่น พร้อมนำคณะรัฐมนตรี นั่งรถไฟขบวนพิเศษจากสถานีขอนแก่นไปยังสถานีท่าพระ ด้านการรถไฟฯ มั่นใจสถานีรถไฟลอยฟ้ายกระดับความทันสมัย เพิ่มความสะดวก ลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ และสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นให้คึกคัก

เมื่อเวลา 09.05 น. วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ สถานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสถานีขอนแก่นแห่งใหม่ ซึ่งเป็นสถานีรถไฟลอยฟ้าในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงจิระ – ขอนแก่น หนึ่งในโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน Action Plan ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สินรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเข้าร่วม

ทั้งนี้ ภายหลังจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กดปุ่มแพรคลุมป้ายเปิดสถานีขอนแก่นอย่างเป็นทางการแล้ว ยังได้เดินขึ้นสถานีรถไฟเพื่อติดตามชมนิทรรศการความคืบหน้าผลการดําเนินโครงการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่อยู่ในพื้นที่ ผ่านป้ายนิทรรศการและการจัดฉายวีดีทัศน์ เช่น ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการ CY โครงการขนส่งมวลชนของจังหวัดขอนแก่น โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางถนนของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท เป็นต้น ขณะเดียวกันยังได้ร่วมพบปะส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน

ต่อมาเวลา 11.45 น. พลเอกประยุทธ์ และคณะรัฐมนตรียังได้ขึ้นไปชานชาลาบนทางยกระดับ พร้อมนั่งรถไฟขบวนพิเศษจากสถานีขอนแก่นไปยังสถานีท่าพระ

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน ในฐานะรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่า โครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น มีระยะทางก่อสร้างรวมทั้งหมด 187 กิโลเมตร รวม 18 สถานี โดยเริ่มต้นก่อสร้างตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก และได้ทยอยเปิดให้บริการส่วนแรกได้แล้ว ซึ่งสถานีขอนแก่นถือเป็น 1 ใน 2 สถานีสำคัญที่ได้ก่อสร้างเป็นสถานีรถไฟลอยฟ้าโดยก่อสร้างยกระดับสูงขึ้นจากพื้นดินต่อจากสถานีบ้านไผ่ 

“การเปิดให้บริการโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น และสถานีรถไฟลอยฟ้าจังหวัดขอนแก่นจะช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการเดินทางโดยรถไฟมากยิ่งขึ้น เนื่องจากไม่ต้องรอสับเปลี่ยนทาง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟกับรถยนต์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถไฟในการเดินทาง ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดขอนแก่น และหากโครงการนี้ก่อสร้างเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางจากชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่นจาก 3 ชั่วโมง เหลือเพียง 1 ชั่วโมง 20 นาที และช่วยลดเวลาการขนส่งสินค้าจากเดิม 6 ชั่วโมง เหลือเพียง 2 ชั่วโมง 30 นาที สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นจาก 2 ล้านคนต่อปี เป็น 10 ล้านคนต่อปี”