ทำบุญร่วมบริจาค สมทบทุนสนับสนุนวิจัย “มะเร็ง”

0
189

ขอเชิญผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการวิจัยของ “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง” ที่คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกันจัดตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเอง ให้คนไทยทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการรักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพแบบใหม่

โดยสามารถแจ้งความจำนงค์บริจาคได้ที่ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 408-004443-4 และกระแสรายวัน เลขที่ 045-304669-7 ชื่อบัญชี “คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เงินบริจาคเพื่อการวิจัย)”  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย

หรือติดต่อสอบถามที่ http://canceriec.md.chula.ac.th/donation/