เกษตรกรเลี้ยงไก่ปลื้ม แนวทางแก้ปัญหาไข่ไก่ ช่วยดันราคาเพิ่มใกล้ต้นทุน

0
195

นายสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ เปิดเผยว่า ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรจากการสำรวจทั่วประเทศในปัจจุบัน พบว่า ราคาปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.50 บาทต่อฟอง หลังจากเกษตรกรแบกรับภาวะขาดทุนมานานกว่า 1 ปี เป็นผลมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการรายใหญ่ รายกลาง และรายย่อย ที่ขานรับมาตรการแก้ปัญหาราคาไข่ไก่ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ผู้ประกอบการภาคเอกชนผู้นำเข้าปู่ย่าพันธุ์ (GP) และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) รวม 16 บริษัท ที่ร่วมกันลด GP ให้เหลือ 3,800 ตัว และลด PS ให้เหลือ 460,000 ตัว พร้อมทั้งเร่งรวบรวมไข่ไก่สดส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศมากกว่า 138 ล้านฟอง ควบคู่กับการลดจำนวนแม่ไก่ไข่ยืนกรง 4,000,000 ตัว

“ราคาไข่ไก่เริ่มปรับเพิ่มขึ้น เกิดจากจำนวนแม่ไก่ยืนกรงและพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ลดลง ขณะเดียวกันปริมาณไข่ไก่ส่วนเกินจากการบริโภคก็ถูกผลักดันออกไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ ทำให้ราคาไข่มีเสถียรภาพมากขึ้น และมีแนวโน้มจะปรับสูงขึ้นได้อีก หากทุกคนยังให้ความร่วมมือกับมาตรการของภาครัฐ แม้ว่าราคาจะไม่สูงถึงขนาดที่เกษตรกรจะมีกำไรมากมาย แต่ก็ถือว่าใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิต ทำให้เกษตรกรพอมีรายได้ในการทำอาชีพนี้ได้ต่อไป การปรับตัวของราคาเช่นนี้เกษตรกรพึงพอใจและขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันเดินหน้าแก้ปัญหา และสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมไก่ไข่ของไทย” นายสุเทพ กล่าว

นายสุเทพ กล่าวอีกว่า อยากขอความร่วมมือจากทุกส่วนให้มองผลประโยชน์ของส่วนรวม และร่วมมือกันบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำ คือ การจัดการปริมาณพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ PS ให้เหมาะสม โดยส่วนตัวมองว่าบริษัทผู้ประกอบการที่นำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ PS ควรหันมาเลี้ยงปู่ย่าพันธุ์ GP เอง เพื่อสร้างเสถียรภาพให้อุตสาหกรรมไก่ไข่ของประเทศ รวมถึงต้องควบคุมอายุการปลดของแม่พันธุ์ ไม่ให้ยืดอายุออกไปอย่างไม่มีการควบคุม สำหรับด้านกลางน้ำ ผู้เลี้ยงไก่ไข่ควรเลี้ยงไก่ให้สอดคล้องกับตลาดของตนเอง และไม่ควรยืดอายุการปลดไก่ยืนกรงออกซึ่งจะทำให้วงจรการผลิตผิดเพี้ยน ส่วนปลายน้ำคือ ผู้บริโภค ที่ต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับไข่ซึ่งเป็นอาหารที่ปรุงง่าย เมนูหลากหลาย สะดวก มีประโยชน์ และเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดีราคาถูก สามารถบริโภคได้ทุกคน ทุกวัย และทุกวัน ดังที่มีผลวิจัยเผยแพร่กันมากมายจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ