ECONMASS พบปะพันธมิตร

0
376

คุณชาญศิลป์  ตรีนุชกร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณกฤษณ์ ตรีนุชกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณอัญชลี หวังวีระมิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ในโอกาสรับตำแหน่งของคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ (ECONMASS) ประจำปี 2562 นำโดย คุณสุธารัตน์  เกษร นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยมีการแลกเปลี่ยนความเห็นในการทำงานที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ทั้งมุมมองของการดำเนินธุรกิจและการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้