ขบวนพิเศษ!รฟท.เปิดหวูดขนส่งสินค้าเกษตรสายใต้ เริ่ม26ส.ค.-1ต.ค.นี้

0
160

การรถไฟฯ เปิดเดินรถขบวนพิเศษขนส่งสินค้าเส้นทางภาคใต้ อำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าและผลไม้ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวแก่ประชาชนและพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ เริ่ม 26 สิงหาคม ถึง 1 ตุลาคมนี้

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้เปิดเดินรถขบวนพิเศษนำร่องขนส่งสินค้าประเภทหีบห่อเส้นทางภาคใต้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าให้แก่เกษตรกร และประชาชนในช่วงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) รวมถึงรองรับผลผลิตทางเกษตรที่จะออกมาจำนวนมากในช่วงฤดูกาลนี้ ให้สามารถขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โดยการรถไฟฯ จะเปิดให้บริการรถขบวนพิเศษ แบบวันเว้นวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 1 ตุลาคม 2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 

เที่ยวไป 

เริ่มวันที่ 26, 28, 30 สิงหาคม  และวันที่ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 กันยายน 2564 

– ขบวนรถด่วนที่ 985 กรุงเทพ – สุไหงโกลก ออกจากกรุงเทพ เวลา 12.00 น. ถึงสุไหงโกลก เวลา 12.10 น. (วันรุ่งขึ้น) 

เที่ยวกลับ

เริ่มวันที่ 28, 30 สิงหาคม วันที่ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 กันยายน และวันที่ 1 ตุลาคม 2564 

– ขบวนรถด่วนที่ 986 สุไหงโกลก – กรุงเทพ ออกจากสุไหงโกลก เวลา 11.40 น. ถึงกรุงเทพ  เวลา 13.00 น. (วันรุ่งขึ้น)  

ทั้งนี้ ขบวนรถขนส่งสินค้าจะให้บริการรับ-ส่งสินค้าตามสถานีรายทาง จำนวน 33 สถานี ประกอบด้วย กรุงเทพ สามเสน ชุมทางบางซื่อ บางบำหรุ ศาลายา นครปฐม บ้านโป่ง โพธาราม ราชบุรี เพชรบุรี หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สวี หลังสวน ไชยา สุราษฎร์ธานี นาสาร บ้านส้อง คลองจันดี ชุมทางทุ่งสง ชะอวด พัทลุง ชุมทางหาดใหญ่ จะนะ เทพา ปัตตานี ยะลา รือเสาะ ตันหยงมัส สุไหงปาดี และสุไหงโกลก

นายนิรุฒกล่าวว่า การรถไฟฯ พร้อมพิจารณาเปิดให้บริการเดินรถขบวนพิเศษรับ-ส่งสินค้าเพิ่มขึ้น รวมทั้งขยายการขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคอื่น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกร รวมถึงช่วยสนับสนุนการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรจากผู้ผลิต และตลาดกลางสินค้าเกษตร ไปถึงมือผู้บริโภค ร้านค้า โรงแรม ร้านอาหาร และเครือข่ายตลาดกลางโดยตรง เป็นการช่วยระบายผลผลิตไม่เกิดปัญหาล้นตลาด และราคาตกต่ำ ตลอดจนเป็นการช่วยกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ทำให้เศรษฐกิจฐานรากเกิดความเข้มแข็ง

“ท้ายนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยขอให้คำมั่นสัญญาว่า พร้อมยืนเคียงข้าง ทำหน้าที่ดูแลประชาชน และเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน โดยผู้สนใจใช้บริการขนส่งสินค้าโดยขบวนรถพิเศษ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง”