เปิดใช้แล้ว!ขยาย4 เลนทล.214“ท่าตูม-จอมพระ”จ.สุรินทร์ 21.7กม.

0
263

ทล.เผยขยาย 4 เลนทล.214 อ.ท่าตูม-อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ระยะทาง 21.7 กม.เสร็จและเปิดให้ประชาชนสัญจรเรียบร้อยแล้ว เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมการการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา และพัฒนาอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 214 ตอน อ.ท่าตูม-อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ตั้งแต่ กม.142+684-164+436 ระยะทาง 21.7 กม. งบประมาณ 736,912,000 บาท แล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนสัญจรเรียบร้อยแล้ว

ด้วยถนนมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจรไปกลับจากเดิม 2 ช่อง  กว้างช่องละ 3.50  เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง  0.50  เมตร  ส่วนไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร พร้อมปรับปรุงเกาะกลาง และ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 214 เป็นโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง-ตอนล่าง ระยะทาง 264.66 กม. เริ่มจากเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ผ่าน จ.ร้อยเอ็ด และสิ้นสุดที่ด่านพรมแดนช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์  อยู่ในความรับผิดชอบของทล. 252 กม. และ อีก 12 กม. อยู่ในความรับผิดชองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)   ในส่วนที่ทล. ดูแล 252 กม. ปัจจุบันได้ก่อสร้างเป็นถนน 4 ช่องแล้ว 180 กม.(รวม21กม.ล่าสุด) อีก 72 กม.อยู่ระหว่างก่อสร้าง 26 กม.ที่เหลือ 46 กม. ยังเป็น 2 ช่อง จะตั้งงบประมาณก่อสร้างต่อไป

อธิบดีกรมทางหลวง ย้ำว่าทางหลวงหมายเลข 214  ประชาชนนิยมใช้เป็นเส้นทางการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ปริมาณผู้ใช้ทางเพิ่มขึ้นในระยะเวลารวดเร็ว เกิดปัญหาจราจรติดขัด ผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง  เมื่อโครงการแล้วเสร็จทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วขึ้นในการ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพกระจายความเจริญ และการพัฒนาสู่ภูมิภาค  รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว สอดรับนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม