กทท.แจ้งหยุดบริการวันหยุดพิเศษ 24 ก.ย.นี้

0
88

กทท.แจ้งหยุดให้บริการวันหยุดพิเศษศุกร์ที่ 24 ก.ย.นี้ แนะลูกค้าผู้ใช้บริการประสงค์บรรทุกขนถ่าย-ขนส่งสินค้าหรือตู้สินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ระหว่าง 24 ก.ย. เวลา 08.30 น. -27 ก.ย.เวลา 08.30 น.แจ้งจำนงล่วงหน้าภายในเวลา 04.00 ของวันพฤหัสฯที่23ก.ย.นี้

รายงานข่าวจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย(กทท.)ระบุว่าตามประกาศของคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) จึงขอแจ้งงดให้บริการเนื่องในวันหยุดดังกล่าว

ในการนี้ บริษัทสายการเดินเรือ หรือตัวแทนเรือ เจ้าของสินค้า หรือตัวแทนเจ้าของสินค้า ที่มีความประสงค์จะทำการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้าหรือตู้สินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ถึงวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. สามารถแสดงความจำนงล่วงหน้าภายในเวลา 14.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เพื่อ ทกท. จะได้จัดพนักงานและเครื่องมือทุ่นแรงเตรียมไว้ให้บริการ

ทั้งนี้ หากบริษัทสายการเดินเรือหรือตัวแทนเรือ เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนเจ้าของสินค้าไม่ได้แจ้ง ขอทำการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้าหรือตู้สินค้าไว้ล่วงหน้า ทกท. จะงดให้บริการในวันและเวลาดังกล่าว