ซีพี-ซีพีเอฟ เดินหน้า “ส่งอาหารจากใจ สู้ภัยน้ำท่วม” ช่วยเหลือชาวเพชรบูรณ์-นครราชสีมา-นครสวรรค์

0
53

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ โดยชาวซีพีเอฟจิตอาสา เร่งลงพื้นที่ส่งมอบอาหารพร้อมรับประทานและน้ำดื่ม ภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ สู้ภัยน้ำท่วม” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์และนครราชสีมา ที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง 

นายประจวบ นาคเทียน กำนันตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ รับมอบอาหารกล่องพร้อมรับประทาน จำนวน 600 กล่อง และน้ำดื่มซีพี จำนวน 1,200 ขวด จาก นายณรงค์ฤทธิ์ แก้วอินทร์ ผู้แทนซีพีเอฟ ที่นำชาวซีพีเอฟจิตอาสาจากฟาร์มสุกรศรีเทพ ลงพื้นที่มอบอาหารกล่องและน้ำดื่มส่งถึงมือชาวชุมชนรอบข้างฟาร์มศรีเทพ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในทันที จากนั้น ชาวซีพีเอฟจิตอาสา ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจุดที่การเดินทางเข้าถึงยากลำบาก ทั้งที่บ้านหนองสรวง บ้านม่วงชุม และบ้านเขาคลัง เพื่อส่งมอบอาหารถึงมือชาวชุมชนและให้กำลังใจในยามวิกฤติเช่นนี้

กำนันตำบลคลองกระจัง เปิดเผยว่า น้ำท่วมที่เกิดขึ้น ถือว่าหนักที่สุดในรอบ 20 ปี นับตั้งแต่ปี 2545 มีชาวชุมชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาชัยภูมิและเทือกเขาเพชรบูรณ์ไหลลงมาในพื้นที่ลุ่ม และมีน้ำในแม่น้ำป่าสักไหลเข้ามาสมทบ มวลน้ำจำนวนมาไหลมาอย่างรวดเร็ว จนยากจะรับมือ จำเป็นต้องย้ายชาวบ้านบางส่วนมาพักที่โรงเรียน และวัด บางจุดต้องนำเรือเข้าไปช่วยคนชราและคนป่วยออกมา เพราะมีน้ำท่วมสูง ไฟฟ้าถูกตัดขาด ขอบคุณซีพีเอฟโดยฟาร์มศรีเทพ ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของชุมชน ที่ได้เข้ามาดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสุกรในตำบลคลองกระจัง ที่ให้ความร่วมมือที่ดีกับชุมชนมาโดยตลอด เมื่อมีวิกฤติเกิดขึ้นก็สนับสนุนด้านอาหารอย่างเร่งด่วน

ทางด้านชาวซีพีเอฟจิตอาสาจากกลุ่มธุรกิจสุกรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในอำเภอโนนไทย ที่ได้รับความเดือดร้อนในเหตุการณ์น้ำท่วมจากการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย โดยนำอาหารพร้อมรับประทานและน้ำดื่มไปมอบให้ถึงมือชาวชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

นายวรวิทย์ เวียนสันเทียะ ผู้ใหญ้บ้านหมู่ที่ 6 และ นายบุญมี ประโคนทันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ที่ร่วมกับทีมงานของซีพีเอฟในการลงพื้นที่ กล่าวว่า สองหมู่บ้านถูกน้ำท่วมทั้งหมู่บ้าน ระดับน้ำสูงกว่า 1-2 เมตร ทำให้ประชากรร่วม 400 หลังคาเรือนได้รับผลกระทบ ยังมีชาวบ้านที่บ้านยังถูกน้ำท่วมสูง และต้องใช้เรือนำอาหารและน้ำดื่มเข้าแจกจ่าย นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขึ้น ซีพีเอฟได้เร่งเข้าช่วยเหลือในทันที โดยมอบวัตถุดิบอาหาร ทั้งเนื้อสุกร ไข่ไก่ และน้ำดื่มซีพี เพื่อสนับสนุนโรงครัวสนามของทหาร ช.พัน.3 พล.ร.3 ในการประกอบอาหารมอบแก่ประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนและขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม ขอขอบคุณซีพีเอฟที่อยู่เคียงข้างชาวโคราชในทุกๆ วิกฤติ

ในวันพรุ่งนี้ (30 กันยายน) ซีพีเอฟจะลงพื้นที่มอบอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอลดายาว และอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้พี่น้องคนไทยได้เข้าถึงอาหารในช่วงเวลาที่ยากลำบาก