กทพ.จรดปากกาสัญญาจ้าง‘ล็อกซเล่ย์’ทำ MOU คุณธรรมด่วนพระราม3ฯวงแหวนรอบนอกฯตะวันตก สัญญา 5

0
131

กทพ.ลงนามสัญญาจ้าง‘ล็อกซเล่ย์’และนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 5 (งานรื้อย้ายด่านเก็บค่าผ่านทางพระราม 3)ระยะเวลา 180 วัน

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวว่า โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก เป็นโครงการทางพิเศษที่อยู่ในแผนแม่บททางพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นโครงข่ายทางพิเศษที่เชื่อมโยงการเดินทางในแนวรัศมีระหว่างกรุงเทพมหานครกับพื้นที่ทางด้านตะวันตก รวมถึงการเดินทางจากจังหวัดในภาคใต้ของประเทศ เพื่อช่วยให้การเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่วงดาวคะนองถึงท่าเรือ รวมถึงบนถนนพระรามที่ 2 ในปัจจุบัน

​“โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 5 (งานรื้อย้ายด่านจัดเก็บค่าผ่านทางพระราม 3) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางพิเศษสาย พระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก โดย กทพ. มีความจำเป็นต้องรื้อย้ายด่านจัดเก็บค่าผ่านทางพระราม 3 ปัจจุบัน เพื่อใช้พื้นที่ก่อสร้างทางยกระดับในโครงการฯ ซึ่งดำเนินการโดยผู้รับจ้าง สัญญาที่ 4 ในการนี้ กทพ. จึงต้องการจัดจ้างงานก่อสร้างระบบจัดเก็บค่าผ่านทางทั้งระบบ เพื่อใช้งานที่ด่านฯ พระราม 3 แห่งใหม่ และรื้อถอนอุปกรณ์เดิมออกจากด่านฯ พระราม 3 ปัจจุบัน พร้อมส่งมอบให้ กทพ. และขนย้ายไปเก็บในสถานที่ที่ กทพ. กำหนด และโดยที่การจัดเก็บค่าผ่านทางที่ด่านฯ พระราม 3 ในปัจจุบัน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) เป็นผู้มีสิทธิในการดำเนินการในฐานะ ผู้รับสัมปทานจาก กทพ. ทั้งนี้ ในการก่อสร้างระบบจัดเก็บค่าผ่านทางที่ด่านเก็บค่าผ่านทางฯ พระราม 3 แห่งใหม่นี้ ต้องการให้มีการใช้งานในลักษณะเดียวกันกับที่ด่านฯ พระราม ๓ ซึ่งปัจจุบันใช้งานอยู่ โดยเฉพาะในส่วนของชอฟต์แวร์และโปรแกรมจะต้องใช้ซอฟต์แวร์และโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับระบบปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้การผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงานของพนักงานที่ด่านเก็บค่าผ่านทางฯ พระราม 3 แห่งใหม่นี้กับด่านเก็บค่าผ่านทางฯอื่น ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น รวมทั้งเพื่อไม่ให้เป็นภาระในงานซ่อมบำรุงของ BEM และ กทพ. ต่อไป” นายสุรเชษฐ์ ฯ กล่าวในท้ายที่สุด