‘เมืองไทยประกันชีวิต’มอบเงินสมทบโครงการฯของคปภ.เพื่อจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม

0
62

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รับมอบเงินสมทบ “โครงการประกันภัยรวมใจ มอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จำนวน 2,000,000 บาท จากนายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้กับประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนในการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ถนนรัชดาภิเษก