เสียงแข็ง!’สรรพสามิต’ไม่ลดภาษีน้ำมัน ยันไม่ใช่ต้นเหตุน้ำมันแพง

0
138

สรรพสามิต เสียงแข็งไม่ลดภาษีน้ำมัน ยันน้ำมันแพงไม่ได้มาจากปมภาษีน้ำมันชี้มาจากน้ำมันดิบโลกพุ่ง ย้ำน้ำมันถูก-แพงอัตราเก็บภาษีน้ำมันยังเท่าเดิม รับภาษีน้ำมันเป็นรายได้หลักกว่า2แสนล้านต่อปี ลั่นปรับโครงสร้างภาษีได้หากฝ่ายนโยบายมองว่าไม่เหมาะสม

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่าประเด็นเรื่องราคาน้ำมันแพงนั้นไม่ได้เกิดจากการจัดเก็บภาษี ต้องเข้าใจก่อนว่าสาเหตุที่ราคาเพิ่มขึ้นมาจากราคาน้ำมันดิบโลกที่แพงขึ้น ในขณะที่โครงสร้างภาษีน้ำมันเป็นการเก็บในอัตราแบบตายตัวที่เก็บตามปริมาณคิดตามจำนวนลิตรไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมัน แม้ว่าจะราคาแพงขึ้นหรือจะถูกลง อัตราการจัดเก็บภาษีน้ำมันก็เท่าเดิม เพราะฉะนั้นเหตุที่น้ำมันแพงไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพสามิตน้ำมันเลย      

อย่างไรก็ตาม กรมสรรพสามิต มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีน้ำมัน ประมาณกว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นสัดส่วน 40% ของรายได้ภาษีทั้งหมดของกรม จึงถือว่าเป็นรายได้หลัก ซึ่งการที่ไม่พิจารณาลดภาษีน้ำมันนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องจัดเก็บรายได้เช่นกัน สำหรับการทบทวนโครงสร้างภาษีน้ำมันนั้น ไม่มีการกำหนดกรอบเวลาไว้ หากฝ่ายนโยบายพบว่าโครงสร้างภาษีที่ใช้อยู่ไม่เหมาะสม ก็สามารถทำการทบทวนได้ ที่ผ่านมามีทั้งการเพิ่มขึ้นและลดลงของภาษี ทั้งนี้ต้องอ้างอิงจากราคาน้ำมันในตลาดโลกด้วย

อธิบดีกรมสรรพสามิต  ระบุเพิ่มเติมว่าส่วนการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพงนั้น คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้ออกมติแล้ว ถือเป็นแนวทางที่ดี เหมาะสม และเห็นแล้วว่าราคาน้ำมันเริ่มลดลงมาและทรงตัว โดยมีกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ทำหน้าที่บริหารจัดการเรื่องต่างๆ จากปัญหาน้ำมัน โดยเฉพาะการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ไม่ให้ ถูกหรือแพงจนเกินไป ขณะที่กระทรวงการคลัง มีหน้าที่ต้องติดตามดูสถานการณ์น้ำมันในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด

ส่วนความกังวลว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะเกิดการขาดสภาพคล่อง จากการใช้งานมากเกินไปนั้น ก็ไม่ต้องกังวล เพราะ กองทุน ตั้งขึ้นเพื่อจัดการปัญหาเช่นนี้อยู่แล้ว มีเงินก็ใช้ไป ใช้หมดก็ต้องเติมเงินเพิ่ม ถึงแม้จะต้องใช้เงินจนสถานะติดลบ ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร