“ศักดิ์สยาม”พบทูตอิตาลีกล่อมลงทุน Land Bridge/MR-MAP

0
185

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังนายโลเรนโซ กาลันตี (Lorenzo Galanti) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยเข้าพบว่า ได้หารือในประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการระบบรางของไทย โดยกระทรวงคมนาคมได้แจ้งว่าขณะนี้ประเทศไทยได้มีแผนดำเนินการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ทางอิตาลีได้มีความสนใจที่จะเข้ามาขับเคลื่อนโครงการฯ ทั้งในรูปแบบที่ปรึกษาโครงการฯ และการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M)

นอกจากนั้นทางกระทรวงคมนาคมยังได้ ได้รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อาทิ โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กำลังศึกษารูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) โดยได้มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำรายงานแนวทางการพัฒนาโครงการฯ ในรูปแบบ PPP คาดว่าจะใช้เวลา 12 เดือน (มิ.ย.64-พ.ค.65) ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ เชื่อว่าภาคเอกชนอิตาลีจะสามารถมีส่วนร่วมพัฒนารากฐานระบบรางของไทยได้อีกมาก

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า นอกจากนั้นยังได้แจ้งให้ทราบว่านอกจากการพัฒนาในเขตเมืองแล้ว รัฐบาลยังมีนโยบายพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในระดับภูมิภาค โดยได้นำเสนอการพัฒนาโครงข่ายที่สำคัญของไทย เช่น โครงการ Land Bridge (Chumphon Ranong) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางอากาศในประเทศ และโครงการศึกษาโครงข่ายร่วมกันระหว่างทางรถไฟกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองภายใต้กรอบแผนแม่บท MR-MAP (Motorways + Rails) เป็นต้น พร้อมกันนี้ได้เชิญชวนภาคเอกชนอิตาลีที่มีศักยภาพเข้าร่วมลงทุน

ทั้งนี้ตนได้ยืนยันความพร้อมของไทยในการสร้างเสริมความสามารถทางการแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยเอกอัครราชทูตฯ ชื่นชมวิสัยทัศน์แนวคิดการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ Land Bridge (มูลค่าการลงทุนกว่า1แสนล้านบาท) ซึ่งหากสำเร็จจะเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายที่สำคัญให้กับภูมิภาคเอเชียได้ในอนาคต และจะประชาสัมพันธ์ข่าวสารกับภาคเอกชนด้านโครงสร้างพื้นฐานของอิตาลีต่อไป นอกจากนั้นยังได้มีการหารือ การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้แลกเปลี่ยนทัศนะต่อนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งนโยบายที่จะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวของไทย ในวันที่ 1 พ.ย.นี้ และการถอดบทเรียนการปรับตัวการใช้ชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ในอิตาลี