“อธิรัฐ”สั่งเจ้าท่าเข้มความปลอดภัยทางน้ำ รับเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้

0
47

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมทางน้ำรองรับการเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย. 64 ว่า ในส่วนของคมนาคมทางน้ำมีพื้นที่ใน 17 จังหวัด ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำจำนวน 10 จังหวัด ดังนั้นเพื่อให้การคมนาคมทางน้ำมีความปลอดภัย และสะดวกตนจึงได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าเพิ่มมาตรการความปลอดภัยให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นขอร่วมมือจากผู้ประกอบการในพื้นที่ให้เพิ่มคุณภาพการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวให้เป็นชื่อเสียงที่ดีของประเทศ รวมถึงให้ประสานความเชื่อมโยงด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในทุกมิติในการดูแลนักท่องเที่ยว เช่น ผู้ปฏิบัติงานกรมอุทยานแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ ขณะเดียวกันให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 (ศบค.) โดยคำนึงถึงความสะดวกของนักท่องเที่ยวให้มีผลกระทบน้อยที่สุด

อย่างไรก็ตาม ยังได้ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการของ กรมเจ้าท่า ที่ได้ดำเนินการในปี 64 และเตรียมการสำหรับปี 65 โดยให้มีการปรับปรุงท่าเรือโดยสารแม่น้ำเจ้าพระยา(Smart Pier)ซึ่งภายในสิ้นปี 64 จะแล้วเสร็จจำนวน 3 ท่า ได้แก่ ท่าช้าง ท่าราชินี และท่าเตียน ส่วนในปี 65 ท่าบางโพ ท่าเกียกกาย และท่าพระราม7จะดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ส่วนการขุดลอกคลอง แม่น้ำนั้น ในปี 64 กรมเจ้าท่าได้มีการดำเนินการไป 138 แห่ง ส่วนปี 65 กรมเจ้าท่ามีแผนที่จะดำเนินการรวมอีก 132 แห่ง

นายอธิรัฐ กล่าวต่อว่า ในส่วนของการนำเรือไฟฟ้ามาให้บริการนั้น ขณะนี้ได้มีการดำเนินการคืบหน้าไปมาก โดยปัจจุบันในแม่น้ำเจ้าพระยาได้มีเรือไฟฟ้าให้บริการอยู่จำนวน 8 ลำ และเตรียมนำมาให้บริการเพิ่มเติมภายในสิ้นปี 64 อีก รวม 23 ลำ ส่วนในคลองแสนแสบนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงเทคโนโลยีให้เหมาะสม เร่งรัดเพื่อออกให้บริการภายในปี 65 ส่วนคลองดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าสนับสนุนเอกชนนำเรือไฟฟ้าต้นแบบพัฒนาและใช้งานในพื้นที่เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้นในเรื่องของ การดำเนินการขอเสียงสนับสนุนจากประเทศสมาชิกเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) อีกสมัยในเดือน ธ.ค.64นั้นได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้มีการเตรียมความพร้อมตามแผนการตรวจประเมินจากองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ(IMO)ในเดือน ก.พ.66 ด้วย