ทช.ซ่อมสร้างถนนสาย นม.1056จ.นครราชสีมา เสร็จสมบูรณ์และเปิดใช้สัญจรได้แล้ว

0
80

ทช.ยกระดับมาตรฐานงานทางหนุนคมนาคมขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยตามนโยบายรมว.คมนาคม ซ่อมสร้างถนนสาย นม.1056 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2-บ้านคำไฮ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ระยะทางรวม 7.994 กม.งบประมาณ 77 ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้แล้ว

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ถนนทางหลวงชนบทสาย นม.1056 เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 กับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 และตลอดเส้นทางมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งจึงมีปริมาณการจราจรสูงถึง 6,000 คันต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกและยานพาหนะขนาดใหญ่สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ในช่วงเวลาเร่งด่วนมักเกิดปัญหาการจราจรติดขัด ดังนั้น เพื่อบำรุงรักษาเส้นทางให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ต้านทานน้ำหนักและแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะ พร้อมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ทช.จึงได้ดำเนินโครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตด้วยวิธีการปรับปรุงคุณภาพวัสดุชั้นทางเดิมแล้วนำกลับมาใช้งานใหม่ (Pavement  In – Place Recycling) บนถนนทางหลวงชนบทสาย นม.1056 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 – บ้านคำไฮ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ในช่วง กม.ที่ 2+850 ถึง กม.ที่ 4+400 และ ช่วง กม.ที่ 4+640 ถึง กม.ที่ 11+084 โดยขยาย ผิวจราจรจากเดิมความกว้าง 8 – 9 เมตร เป็นความกว้าง 12 เมตร ปรับปรุงชั้นโครงสร้างพื้นทางและผิวจราจร ระยะทางรวม 7.994 กิโลเมตร โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 77 ล้านบาท

การซ่อมสร้างผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตด้วยวิธีการปรับปรุงคุณภาพวัสดุชั้นทางเดิมแล้วนำกลับมาใช้งานใหม่ (Pavement  In – Place Recycling) ใช้ระยะเวลาการดำเนินงานที่รวดเร็ว สามารถเปิดการจราจรได้ทันทีหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ สอดคล้องกับสภาพการจราจรในพื้นที่ รวมถึงมีความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ จากการปรับปรุงโครงสร้างทางและวัสดุเดิมให้มีความแข็งแรง ปัจจุบันโครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ และเปิดเส้นทางให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว