“บางกอกแอร์เวย์ส”กลับมาบินเส้นทางภูเก็ต-อู่ตะเภา และ สมุย-อู่ตะเภา เริ่มธ.ค.นี้

0
52

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางบิน 2 เส้นทางในเดือนธันวาคม 2564 ได้แก่ เส้นทางภูเก็ต-อู่ตะเภา (ไป-กลับ) เริ่มวันที่ 2 ธันวาคม 2564 และเส้นทางสมุย-อู่ตะเภา (ไป-กลับ) เริ่มวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

เที่ยวบินเส้นทางภูเก็ต-อู่ตะเภา (ไป-กลับ) จะให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน (เฉพาะวันอังคาร, พฤหัสบดี และเสาร์) ด้วยเครื่องบินแบบเอทีอาร์ 72-600  โดยเที่ยวบินที่ PG282 ออกจากสนามบินภูเก็ต เวลา 12.15 น. ถึงสนามบินอู่ตะเภา เวลา 13.55 น. และเที่ยวบินที่ PG281 ออกจากสนามบินอู่ตะเภา เวลา 14.25 น. ถึงสนามบินภูเก็ต เวลา 16.05 น.

เที่ยวบินเส้นทางสมุย-อู่ตะเภา จะให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน (เฉพาะวันพุธ, ศุกร์ และอาทิตย์) ด้วยเครื่องบินแบบเอทีอาร์ 72-600 โดยเที่ยวบินที่ PG293 ออกจากสนามบินสมุย เวลา 14.25 น. ถึงสนามบินอู่ตะเภา เวลา 15.40 น. และเที่ยวบินที่ PG294 ออกจากสนามบินอู่ตะเภา เวลา 16.10 น. ถึงสนามบินสมุย เวลา 17.20 น. 

ทำให้ในเดือนธันวาคม สายการบินฯ มีเที่ยวบินให้บริการทั้งสิ้น 12 เส้นทาง ได้แก่

1. เส้นทางกรุงเทพฯ – สมุย (ไป-กลับ) 

2. เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (ไป-กลับ) 

3. เส้นทางกรุงเทพฯ – ภูเก็ต (ไป-กลับ) 

4. เส้นทางกรุงเทพฯ – ลำปาง (ไป-กลับ) 

5. เส้นทางกรุงเทพฯ – สุโขทัย (ไป-กลับ) 

6. เส้นทางสมุย – ภูเก็ต (ไป-กลับ) 

7. เส้นทางสมุย – สิงคโปร์ (ไป-กลับ) 

8. เส้นทางกรุงเทพฯ – ตราด (ไป-กลับ) 

9. เส้นทางภูเก็ต – หาดใหญ่ (ไป-กลับ) 

10. เส้นทางกรุงเทพฯ – พนมเปญ (ไป-กลับ) 

11. เส้นทางภูเก็ต – อู่ตะเภา (ไป-กลับ) *เริ่ม 2 ธันวาคม2564

12. เส้นทางสมุย -อู่ตะเภา (ไป-กลับ) *เริ่ม 15 ธันวาคม 2564

ตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบินเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bangkokair.com/flight/flightSchedule 

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง หรือติดต่อสายการบินฯ ได้ตามช่องทางดังนี้

ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 หรือ 02-270-6699  ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.

PG Live Chat:  https://bit.ly/PGLiveChatTH

อีเมล: reservation@bangkokair.com

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด