EXIM BANK มอบน้ำดื่มให้ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 กทม.

0
49

นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบน้ำดื่มจำนวน 3,000 ขวด ให้แก่แพทย์หญิงป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบริการแก่ประชาชนทั่วไปที่เข้ารับวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) “EXIM เพื่อสุขภาพชุมชน” ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564