‘บางกอกแอร์เวย์ส’กลับมาให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯ-กระบี่(ไป-กลับ) เริ่ม27มี.ค.65

0
32

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางบิน กรุงเทพฯ-กระบี่ (ไป-กลับ) เริ่มวันที่ 27 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป  เที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพฯ-กระบี่ (ไป-กลับ) จะให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน ด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส เอ 319  โดยเที่ยวบินที่ PG261 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 08.15 น. ถึงสนามบินกระบี่ เวลา 09.40 น. และเที่ยวบินที่ PG262 ออกจากสนามบินกระบี่ เวลา 10.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 12.10 น. 

ตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบินเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bangkokair.com/flight/flightSchedule 

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง หรือติดต่อสายการบินฯ ได้ตามช่องทางดังนี้ 

ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 หรือ 02-270-6699  ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. 

PG Live Chat:  https://bit.ly/PGLiveChatTH 

อีเมล: reservation@bangkokair.com 

เว็บไซต์ www.bangkokair.com 

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด