คมนาคมปรับมาตรฐานใหม่ ต่างชาติเข้า-ออกประเทศ

0
55

คมนาคมปรับเกณฑ์ใหม่ เด้งรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกมิติ หลังเปิดประเทศ ด้านสนามบินกระบี่ปรับมาตรฐานคัดกรองโควิดต่างชาติ 2 ประเภท ทั้งเข้า-ออก ขณะที่ นครชัยแอร์ กระโดดร่วมวงส่งเสริมท่องเที่ยวขยายโปรโมชั่น “แอ่วเมืองเหนือ” มอบส่วนลด 20% ดีเดย์ 1 พ.ค.เป็นต้นไป

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ทั้งระบบการขนส่งทางอากาศ ทางบก ทางน้ำ และ ระบบราง ปรับมาตรการพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายการเปิดประเทศ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลในวันที่ 1 พ.ค. นี้ ซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานได้เตรียมพร้อมในทุกๆด้านเพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามามากขึ้น

นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) กล่าวว่า หลังจาก ศบค. ยกเลิกการตรวจคัดกรองโควิด Test and Go หากมีอาการให้ตรวจATKในที่พัก ผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร เริ่ม 1 พ.ค.56 นี้ ตนจึงได้สั่งการให้สนามบินกระบี่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรองรับทุกด้าน ทั้งการคัดกรอง และการให้บริการผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกอย่างเป็นระบบ

โดยมีการปรับมาตรการรับผู้โดยสารจากต่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ผู้ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ ซึ่งจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass เพื่อแสดงหลักฐานวัคซีนและกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รวมผู้โดยสารที่เป็นคนไทยเดินทางเข้าประเทศ)หรือตามที่ทางราชการกำหนด และ (2) ผู้ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ ก็จะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass เพื่อแสดงหลักฐานการจองห้องพัก (AQ) และกรมธรรม์ประกันภัยเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ขอย้ำว่าผู้โดยสารขาเข้าทุกคนต้องผ่านจุดตรวจวัดอุณหภูมิ และแสดงหลักฐานการลงทะเบียน Thailand Pass ณ ด่านควบคุมโรคฯ จากนั้นจึงตรวจลงตราอนุญาตคนเข้าเมืองโดยตรวจคนเข้าเมืองกระบี่ และเข้าสู่กระบวนการศุลกากรโดยด่านศุลกากรกระบี่ ก่อนออกจากอาคารผู้โดยสารต่อไป โดยกระบวนการสำหรับผู้โดยสารขาเข้าทั้งหมดนี้ จะใช้เวลาเพียง 8 – 10 นาที/คน เท่านั้น ในปัจจุบันสนามบินกระบี่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบิน SCOOT ในเส้นทางจากสิงคโปร์สู่ สนามบินกระบี่ ซึ่งที่ผ่านมามีจำนวนผู้โดยสารขาเข้าและผู้โดยสารขาออกรวมกันทั้งหมด 4,064 คน และในวันที่ 1 พ.ค.65 เป็นต้นไป จะมีสายการบิน Air Asia ทำการบินในเส้นทางจากกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย สู่สนามบินกระบี่ เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสายการบิน

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เผยว่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรองรับนโยบายเปิดประเทศรับการท่องเที่ยว นครชัยแอร์ พร้อมขยายโปรโมชั่น “แอ่วเมืองเหนือ” มอบส่วนลด 20% ในเส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ , กรุงเทพฯ – ดอยติ และ กรุงเทพฯ – ลำปาง ถึง 30 ม.ย.65 และเดินหน้าจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าที่เดินทางกับนครชัยแอร์ ในเส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงราย รับส่วนลด 20% สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ 30 วัน ทุกเส้นทาง ผ่านทาง Call Center 1624, NCA Social Booking (Line@พิมพ์ @nakhonchaiair และ Facebook พิมพ์@nakhonchaiair.official) และเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ทุกสาขา เริ่มเดินทางวันที่ 1 พ.ค. – 30 มิ.ย.65