ร.ฟ.ท.เปิดมิติใหม่จองและซื้อตั๋วโดยสารผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยระบบ E-Ticket (e-TSRT) เริ่ม 1 ก.พ.นี้

0
123

 

ารรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดมิติใหม่ให้บริการจองและซื้อตั๋วโดยสารด้วยระบบอินเตอร์เน็ต E-Ticket
(e-TSRT)  ผ่านหน้าเว็บไซต์การรถไฟฯ www.railway.co.th หรือ www.thairailwayticket.com  ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตได้ทันที เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อยกระดับมาตรฐานบริการรถไฟไทยสู่สากล และสนับสนุนนโยบาย “ ประเทศไทย 4.0 ” ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เพื่อเป็นการมุ่งยกระดับการให้บริการรถไฟไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมในระดับสากล รวมทั้งสนับสนุนนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยพัฒนาการบริหารและบริการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวไปสู่เศรษฐกิจและสังคมในยุคใหม่ การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับบริษัทปรีดาปราโมทย์ จำกัด เปิดให้บริการจำหน่ายสำรองที่นั่งตั๋วโดยสารรถไฟด้วยระบบอินเทอร์เน็ท (e-TSRT) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 นี้เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกและจูงใจให้ผู้โดยสารได้มีช่องทางในการซื้อตั๋วโดยสารและใช้บริการรถไฟมากขึ้น โดยสามารถจองตั๋วโดยสารได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของการรถไฟฯ www.railway.co.th หรือที่ www.thairailwayticket.com ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถชำระค่าโดยสารโดยผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตได้ทันที

“การเปิดให้บริการจองตั๋วโดยสารรถไฟผ่านระบบอินเทอร์เน็ท (e-TSRT) ถือเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่
ของการให้บริการรถไฟไทย ในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนาการให้บริการเพื่อตอบโจทก์ความต้องการของผู้โดยสารอย่างแท้จริง ทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาจองด้วยตั๋วเอง และหลังจากนี้การรถไฟฯยังมีแผนการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวก
การเดินทางให้ดีกว่าเดิม”

นายวุฒิชาติกล่าวต่อว่า สำหรับเงื่อนไขการจองและซื้อตั๋วผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e-TSRT) จะให้บริการเฉพาะตั๋วผู้ใหญ่ (เต็มราคาที่ไม่ใช้สิทธิ์ลดราคาใดๆ) และตั๋วเด็ก (มีสิทธิ์ลดราคา 50% และมีส่วนสูงตั้งแต่
100 เซนติเมตร ขึ้นไปและไม่เกิน 150 เซนติเมตร เท่านั้น) และให้บริการจองตั๋วได้เฉพาะขบวนรถเชิงพาณิชย์
ใน 3 เส้นทาง (ไม่รวมขบวนรถนำเที่ยวและรถไฟฟรี) ได้แก่ เส้นทางสายเหนือ เส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทางสายใต้

ส่วนวิธีการจองอันดับแรกผู้โดยสารต้องสมัครสมาชิกที่ระบบ e-TSRT ก่อนเพื่อใช้ในการสำรองที่นั่ง โดยมีระยะเวลาการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าไม่เกิน 60 วัน จนถึงอย่างช้าก่อนขบวนรถออก 2 ชั่วโมง สามารถสำรองที่นั่งได้ 4 ที่นั่งต่อการทำรายการ 1 ครั้ง  สามารถเลือกที่นั่งได้เองหรือให้ระบบทำการเลือกที่นั่งให้
โดยอัตโนมัติ และที่สำคัญเมื่อทำรายการจบผู้โดยสารต้องสั่งพิมพ์ตั๋วที่ได้จากระบบเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันในวันเดินทางด้วย ไม่สามารถแสดงตั๋วผ่านสมาร์ทโฟนได้ ขณะที่วิธีการชำระเงินค่าตั๋ว สามารถเลือกชำระได้ผ่านบัตรเครดิตทั้งระบบวีซ่า, มาสเตอร์ การ์ด , เจซีบี และบัตรเดบิตของธนาคารกรุงเทพ โดยมีค่าบริการ ดังนี้ ตั๋วโดยสาร
ชั้น 1 ค่าบริการ 40 บาทต่อ 1 ที่นั่ง ตั๋วโดยสาร ชั้น 2 ค่าบริการ 30 บาท ต่อ 1 ที่นั่ง และตั๋วโดยสาร ชั้น 3 ค่าบริการ
20 บาท ต่อ 1 ที่นั่ง ส่วนการยกเลิกการเดินทางและขอคืนเงิน ผู้โดยสารสามารถยกเลิกการเดินทางและขอคืนเงินผ่านระบบ e-TSRT โดยจะมีการโอนเงินที่ได้คืน เข้าสู่บัญชีบัตรเครดิต/เดบิตที่ใช้ในการซื้อ หรือผู้โดยสารสามารถนำตั๋วไปยกเลิกการเดินทางและขอคืนเงินได้ที่สถานีรถไฟทุกสถานี โดยเจ้าหน้าที่ที่สถานีจะทำการรับเรื่องไว้ และจะทำการคืนเงินเข้าสู่บัญชีบัตรเครดิต/เดบิตที่ใช้ในการซื้อเช่นกัน โดยการยกเลิกการเดินทางและขอคืนเงินมีค่าบริการ
ราคาเดียวกันกับขั้นตอนการจองตั๋ว