ทช.จัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยหน้าโรงเรียนบ้านตะวันจาก

0
70

กรมทางหลวงชนบท(ทช.)ส่งเสริมการใช้กฎจราจรอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านตะวันจาก บนถนนสาย สส.5007 จ.สมุทรสงคราม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยหน้าโรงเรียนบ้านตะวันจาก ซึ่งตั้งอยู่บนถนนทางหลวงชนบทสาย สส.5007 แยกทางหลวงชนบทสาย สค.2055  – บ้านคลองกก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วบริเวณหน้าโรงเรียน เป็นการลดอุบัติเหตุ เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางบริเวณทางข้ามให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองได้รับความสะดวกปลอดภัย รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร/เครื่องหมายจราจรให้กับเยาวชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มี นายกิตติ  มโนคุ้น  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม นำเจ้าหน้าที่ พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ณ จังหวัดสมุทรสงคราม