ครม.ไฟเขียวจ้าง BEM ปลดล็อค “ฟันหลอ” รถไฟฟ้า ‘เตาปูน-บางซื่อ’ เปิดบริการ ส.ค.ศกนี้

0
259

หลังประชุมครม.( 14 ก.พ.)นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบข้อตกลงการจ้างและร่างสัญญาจ้าง เพื่อดำเนินการว่าจ้าง บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ติดตั้งระบบรถไฟฟ้า จัดการเดินรถไฟฟ้า และบริหารการเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงเตาปูน – บางซื่อ ในวงเงินค่าจ้างรวม 918,488,046 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยให้รัฐบาลเป็นผู้รับภาระค่าจ้าง และมอบให้กระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม และให้กระทรวงคมนาคมกำกับดูแลการดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือนสิงหาคม 2560
สำหรับการดำเนินโครงการฯ งานโยธา ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560 มีความก้าวหน้าในภาพรวม ร้อยละ 89.16 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละสัญญา ดังนี้
– สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน ช่วงหัวลำโพง-สนามไชย ระยะทาง 2.8 กิโลเมตร วงเงิน 11,441 ล้านบาท ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 94.36 กำหนดแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2560
– สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน ช่วงสนามไชย-ท่าพระ ระยะทาง 2.57 กิโลเมตร วงเงิน 10,688 ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
– สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงเตาปูน-ท่าพระ ระยะทาง 11.04 กิโลเมตร วงเงิน 11,285 ล้านบาท ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 71.56 กำหนดแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2560
– สัญญาที่ 4 งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงท่าพระ-หลักสอง ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร วงเงิน 13,335 ล้านบาท ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 93.89 กำหนดแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2560
– สัญญาที่ 5 งานระบบรางรถไฟฟ้า วงเงิน 4,999 ล้านบาท ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 81.64 กำหนดแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2560

เครดิตประกอบจาก www.TerraBKK.com