ทล.สรุปปริมาณจราจรเข้า-ออกกทม.ช่วงปีใหม่ทะลุกว่า 7ล้านคัน

0
50

กรมทางหลวงรายงานการอำนวยความสะดวก ปลอดภัย และการให้บริการประชาชนระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 มียอดผู้ใช้บริการศูนย์ฯ 7 วัน รวมจำนวน 91,919 ราย ยอดใช้บริการสายด่วน 1586 รวมจำนวน 20,796 ครั้ง สำหรับปริมาณรถที่ใช้บริการ M6 พบว่า ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 มีรถใช้บริการแล้วทั้งสิ้น 136,614 คัน  และวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ 2 เส้นทางพบยอดผู้ใช้บริการ 4,878,798 คัน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน 175,235,394 บาท

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่กรมทางหลวงได้ดำเนินการตามแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยการรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 ตามนโยบายของรัฐบาลและนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในพื้นที่ดูแลประชาชนให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง เพื่อรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกประชาชนตลอดเส้นทาง กำกับดูแลการให้บริการ มาตรฐานความปลอดภัย และแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในการเดินทางให้แก่ประชาชนทราบล่วงหน้า เน้นพิเศษเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขั้นสูงสุด เพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยสำนักอำนวยความปลอดภัยได้สรุปปริมาณจราจรสำหรับช่วงระหว่างวันที่ 29  ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566  มีจำนวนปริมาณจราจรเข้าและออกกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 7,199,251 คัน  โดยแบ่งเป็นฝั่งขาเข้าจำนวน 3,770,312 คัน และฝั่งขาออกจำนวน 3,428,939 คัน

สำหรับปริมาณรถที่ใช้บริการทางหลวงพิเศษสายบางปะอิน – นครราชสีมา (M6) ช่วง ปากช่อง – สีคิ้ว – ขามทะเลสอ ระยะทาง 64 กิโลเมตร ซึ่งเปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวทิศทางเดียว (วันเวย์) สำหรับรถขาออกระหว่างวันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2565  และสำหรับรถขาเข้าระหว่างวันที่ 1 – 4 มกราคม 2566 นั้น  ช่วงที่เปิดให้บริการสำหรับรถขาออก (ระหว่างวันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2565) มีจำนวนผู้ใช้บริการสะสม 3 วัน รวม 62,929 คัน สามารถแบ่งเบาปริมาณจราจรขาออกบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) บริเวณ กม.75 ช่วงลำตะคอง ได้ถึง 24 %  และช่วงที่เปิดให้บริการสำหรับรถขาเข้า (ระหว่างวันที่ 1 – 4 มกราคม 2566) มีจำนวนผู้ใช้บริการสะสม 4 วัน รวม 87,920 คัน สามารถแบ่งเบาปริมาณจราจรขาเข้าบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) บริเวณ กม.75 ช่วงลำตะคอง ได้ 24 %  

อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปอีกว่า ตามที่กรมทางหลวงได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 ระยะเวลา 7 วัน บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา  (M7) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน-บางพลี และ ตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน  (M9)    กรมทางหลวงได้ทำการสรุปปริมาณการจราจรในช่วงดังกล่าวพบว่า จำนวนรถทุกประเภทที่ใช้มอเตอร์เวย์ทั้งสิ้นจำนวน 4,878,798  คัน แบ่งเป็นรถ 4 ล้อจำนวน 4,593,526  คัน รถ 6 ล้อ 116,079  คัน และรถมากกว่า 6 ล้อจำนวน 169,193  คัน  ประมาณการจำนวนเงินที่ช่วยลดภาระรายจ่ายให้แก่ประชาชนจำนวน  175,235,394  บาท โดยแบ่งรถ 4 ล้อจำนวนเงิน 164,989,070  บาท รถ 6 ล้อจำนวนเงิน  4,169,278  บาท  และรถมากกว่า 6 ล้อจำนวนเงิน  6,077,046  บาท

สำหรับในช่วงที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 กรมทางหลวงได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนตามจุดต่าง ๆ ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 13,114 คน โดยมียอดผู้ใช้บริการสะสมรวม 7 วัน ดังนี้

1.จุดให้บริการทั่วไทย 91,919 ราย 

2.จุดบริการห้องน้ำ 176,103 ครั้ง

3.รถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 2,030 ครั้ง  อาทิ การซ่อมเบื้องต้น แบตเตอรี่หมด น้ำมันหมด เป็นต้น

4.ยอดการให้บริการสายด่วนกรมทางหลวง 1586 ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565  – 4  มกราคม 2566 มียอดรวมการให้บริการ 20,796 ครั้ง

ในด้านการบริหารจัดการสัญญาณไฟจราจรจำนวน 113 แห่ง  16 สายทาง  ปิดจุดทางแยก 80 แห่ง 26 สายทาง  ปิดจุดกลับรถ 234 แห่ง 47 สายทาง รวมทั้งบริหารจัดการทางเข้า – ออกบริเวณสถานีบริการน้ำมันจำนวน 24 จังหวัด  69 แห่ง นอกจากนี้มีการเปิดช่องทางพิเศษบนทางสายหลักจำนวน 6 สายทาง ได้แก่ ทล.1 , ทล.2 , ทล. 204 , ทล.32 , ทล.304  และ  ทล.348 เพื่อความคล่องตัวในการใช้รถใช้ถนนและช่วยป้องกันอุบัติเหตุบนทางหลวง 

โดยกรมทางหลวงได้เปิดให้ประชาชนสามารถติดตามสภาพการจราจรแบบ Real Time ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น Thailand Highway Traffic และเว็บไซต์ http://www.highwaytraffic.go.th และกรมทางหลวงบูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจทางหลวงและหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดในการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  พร้อมตั้งจุดให้บริการทั่วไทย 409 แห่ง แบ่งเป็นจุดให้บริการทั่วไทย (โดยแขวงทางหลวง/กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ) 119 แห่ง จุดให้บริการตำรวจทางหลวง 205 แห่ง  และจุดให้บริการจุดพักรถบรรทุก 85 แห่ง (โดยสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ) รวมถึงการเปิดห้องน้ำบริการประชาชนภายในพื้นที่หมวดทางหลวงทั่วประเทศ 581 แห่ง ซึ่ง ณ จุดบริการทั่วไทยจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ การให้ข้อมูลเส้นทาง แนะนำเส้นทางเลือก บริการน้ำดื่ม รวมทั้งแอลกอฮอล์เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัส และรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนทางหลวงสายหลักจำนวน 515 คัน เน้นการให้บริการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การซ่อมเบื้องต้น  โดยเน้นให้บริการต่อประชาชนผู้ใช้ทางในเส้นทางสายหลักและครอบคลุมพื้นที่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงและการแจ้งเหตุผ่านสายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอดจนศูนย์ประสานงานของแขวงทางหลวงทั่วประเทศ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมดูแลประชาชนให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือขอความช่วยเหลือระหว่างการเดินทางสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 มอเตอร์เวย์  1586 กด 7 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และตำรวจทางหลวง 1193