‘เจ้าท่า’เร่งพัฒนาท่าเรือแม่น้ำเจ้าพระยา รองรับบริการปชช.-นทท.ที่เพิ่มมากขึ้น

0
70

กรมเจ้าท่า (จท.) กระทรวงคมนาคม มีภารกิจดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำ ควบคู่กับการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรทางน้ำได้รับความสะดวกสบาย สามารถเชื่อมต่อระบบล้อ ราง เรือ ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และทันสมัย

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า จท. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมทางน้ำให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายล้อ ราง เรือ อย่างไร้รอยต่อ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดย จท. ได้ดำเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางน้ำ เพื่อตอบสนองเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภายหลังจากการเปิดท่าเรือราชินีและท่าเรือบางโพ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2566 ให้กับประชาชน จท. ยังคงเร่งพัฒนาปรับปรุงท่าเรือโดยสารอื่น ๆ ในแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยท่าเรือที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566 มีจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือพระราม 7 ท่าเรือท่าเตียน และท่าเรือเกียกกาย ซึ่งได้เน้นย้ำให้คำนึงถึงความปลอดภัยของโครงสร้างท่าเรือเป็นสำคัญ รวมทั้งความสะอาดของท่าเรือ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและมีความสวยงาม ซึ่งจะส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะทางน้ำเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ การพัฒนาท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 29 แห่ง จะช่วยลดปัญหาการคับคั่งของการจราจรทางบก ลดระยะเวลาการเดินทาง อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารทั้งทางบกและทางน้ำ ช่วยเพิ่มศักยภาพของการใช้บริการเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สามารถเชื่อมต่อระบบรถ ราง เรือ ได้อย่างไร้รอยต่อ ประชาชนที่ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น