“ศักดิ์สยาม” ทุบโต๊ะ เร่งเบิกจ่ายงบฯลงทุน 95% เดือนก.ย.66

0
55

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2566 ว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามการดำเนินงานและการลงนามในสัญญา เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2566 ของหน่วยงานในสังกัดให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมจำนวน 228,930.28 ล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 27,419.32 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 201,510.96 ล้านบาท โดยในส่วนของงบรายจ่ายลงทุน ณ วันที่ 10 มกราคม 2566 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 38,307.82 ล้านบาท คิดเป็น 16.73 %ของงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร

สำหรับรายการที่กระทรวงคมนาคมจะต้องจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7,216 รายการ (รายการรายจ่ายลงทุนปีเดียว, รายการลงทุนผูกพันรายการใหม่ และรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท) วงเงิน 89,824.06 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 10 มกราคม 2566 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว 6,670 รายการ (คิดเป็น 92.43 %ของรายการทั้งหมดวงเงิน 72,988.40 ล้านบาท ปัจจุบันลงนามในสัญญาแล้ว 6,017 รายการ วงเงิน 63,869.95 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะทยอยการลงนามในสัญญาให้ครบทุกรายการ จะส่งผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของกระทรวงคมนาคมในแต่ละเดือนเพิ่มสูงขึ้น

ส่วนงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ปี 2566 วงเงินรวม 89,676.66 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายเงิน (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565) จำนวน 19,141.27 ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2565 เบิกจ่ายเงินแล้ว 9,587.53 ล้านบาท หรือ 50.09 %ของแผนเบิกจ่ายสะสม

ทั้งนี้ ตนได้กำชับให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2566 ลงนามในสัญญาให้ครบทุกรายการโดยเร็ว และเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล ในส่วนของงบลงทุนรัฐวิสาหกิจขอให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล 95 %ภายในเดือนกันยายน 25