บขส.ร่วมฉลองตรุษจีนมอบส่วนลดค่าตั๋ว 5%

0
46

บขส.ฉลองเทศกาลตรุษจีนแจกคะแนนสะสมคูณ 2 ให้ลูกค้าสมาชิก บขส.Card เมื่อจองตั๋วเดินทางระหว่างวันที่ 20-25 ม.ค. 66 รีบจองเลยทาง Application E-Ticket, Website บขส.

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า บขส. ขอร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน โดยการมอบคะแนนสะสมคูณ 2 ให้กับสมาชิก บขส.Card ที่จองตั๋วผ่านระบบออนไลน์ทาง Application : E-Ticket หรือ https://tcl99web.transport.co.th/Home เพื่อเดินทางในระหว่างวันที่ 20 – 25 มกราคม 2566 โดยสมาชิก บขส.Card ยังจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสาร 5% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ทุกที่นั่ง ผู้โดยสารสามารถสมัครสมาชิก บขส. Card ได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมผ่านทาง Application : E-Ticket และ Website : www.transport.co.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. Call Center 1490 เรียก บขส.

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวด้วยว่า ในสัปดาห์นี้ (ระหว่างวันที่ 16 – 19 มกราคม 2566) มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ (รถ บขส. รถร่วม และรถตู้) ใช้บริการ ไป-กลับ ประมาณวันละ 50,000 คน ใช้รถโดยสารประมาณวันละ 5,000 เที่ยว และเพื่อให้การอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม บขส. ได้มีการปรับตารางการเดินรถให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเปิดให้บริการในเส้นทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จำนวน 21 เส้นทาง 33 เที่ยววิ่ง, เส้นทางภาคเหนือ จำนวน 19 เส้นทาง 58 เที่ยววิ่ง และเส้นทางภาคใต้ จำนวน 16 เส้นทาง 43 เที่ยววิ่ง รวม 56 เส้นทาง 134 เที่ยววิ่ง ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบตารางการเดินรถและจองตั๋วโดยสาร บขส. ผ่านช่องทางออนไลน์ Application E-Ticket , https://tcl99web.transport.co.th/Home หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ตัวแทนจำหน่ายตั๋ว บขส. และช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ณ สถานีเดินรถทั่วประเทศ

ส่วนด้านความปลอดภัย บขส. ได้มีการกำชับให้รถ บขส. และรถร่วม บขส. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงเข้มงวดในการตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถ และรถโดยสาร ก่อนออกเดินทางและให้ปฎิบัติตามระเบียบของ บขม. อย่างเคร่งครัด