กทพ.อัพเดทด่วนกะทู้-ป่าตอง เอกชนไทย-เทศซื้อซองคัดเลือกร่วมลงทุน 13 ราย

0
48

ตามที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)กระทรวงคมนาคม ได้ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนโครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยผู้สนใจเข้าร่วมคัดเลือกเป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต มาติดต่อขอซื้อเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน (Request for Proposal : RFP) ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2566 นั้น

โดยเมื่อครบกำหนดการซื้อเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนดังกล่าว ปรากฏว่ามีผู้ให้ความสนใจซื้อเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน ประกอบด้วยบริษัทเอกชนไทย และบริษัทเอกชนต่างชาติ รวมทั้งสิ้นจำนวน 13 ราย ซึ่ง กทพ. กำหนดให้ยื่นข้อเสนอเพื่อร่วมการคัดเลือกเป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการในวันที่ 7 เมษายน 2566 นี้

ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ระหว่างปี 2566-2570 ซึ่ง กทพ.ตั้งเป้าจะเปิดให้บริการได้ทันการจัดงาน Specialised Expo 2028 ที่มีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม  – มิถุนายน 2571