ทช.เผยคืบหน้าถนนเลียบชายฝั่งทะเล อ.หลังสวน,ละแม จ.ชุมพร คาดแล้วเสร็จ ก.ย.นี้

0
86

ทช.ยกระดับโครงข่ายทางให้มีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวพื้นที่ภาคใต้ ตามนโยบายรมว.คมนาคม สร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเล อ.หลังสวน, ละแม จ.ชุมพร กว่า 6.7 กม. คืบหน้ากว่า 37 % เร็วกว่าแผน คาดแล้วเสร็จสมบูรณ์ ก.ย.นี้

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย ถนนทางหลวงชนบทสายแยก ทล.4002 (กม.ที่ 13+100) – บ้านแหลมสันติ (ตอนที่ 2) อำเภอหลังสวน, ละแม จังหวัดชุมพร ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 37 เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนงานชั้นรองผิวทาง โดยคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกันยายน 2566 นี้

โครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 19+891 อยู่บนถนนทางหลวงชนบทสาย ชพ.4019 เชื่อมต่อกับ ทล.4002 ช่วง กม.ที่ 13+100 ด้านขวาทางห่างจากปากน้ำหลังสวน 1.5 กิโลเมตร ติด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 26+644 ห่างจากหาดละแม จังหวัดชุมพร 1.5 กิโลเมตร ผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านแหลมสันติ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร รวมระยะทาง 6.753 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเป็นถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร สิ่งอำนวยความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 105.440 ล้านบาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล เพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ให้มีความต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม