กบน.ไฟเขียวลดดีเซลอีก50สต./ล.กดดีเซลเหลือ34บ./ล.ดีเดย์22ก.พ.นี้เป็นต้นไป

0
40

กบน.ไฟเขียวลดราคาน้ำมันดีเซลรอบที่สองอีก 50 สต./ล.หลังดีเดย์ปรับลดดีเซลรอบแรก 15 ก.พ.66 ส่งผลให้เหลือ 34บ./ล. มีผล 22 ก.พ. 2566 เป็นต้นไป ชี้ทิศทางตลาดโลกผันผวนแต่ไม่มากหนุนสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวทิศทางที่ดีขึ้น เผยกองทุนน้ำมันฯยังติดลบ 108,610 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลงอีก 50 สตางค์/ลิตร นับเป็นการปรับลดราคาดีเซลลงเป็นครั้งที่สองในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 34 บาท/ลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ขณะที่การปรับลดราคาครั้งแรกเริ่มมีผลแล้วตั้งแต่วันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2566

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เห็นชอบการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลงอีกเป็นครั้งที่สอง 50 สตางค์/ลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกดีเซลอยู่ที่ประมาณ 34 บาท/ลิตร โดยราคาขายปลีกดีเซลใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป โดยการปรับลดครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สองในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลตลาดโลกยังมีความผันผวนแต่ไม่มากนัก เฉลี่ยราคาน้ำมันดีเซล (Gas Oil) ระหว่างวันที่ 1 – 13 กุมภาพันธ์ 2566 อยู่ที่ 106.29 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ทำให้การบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ กบน. ยังเห็นชอบให้จัดเก็บอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียม (น้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมพิเศษ) โดยให้มีส่วนต่างจากน้ำมันดีเซลเกรดธรรมดา (B7, B10, B20) 1.50 บาทต่อลิตร จากเดิมจะมีส่วนต่างกัน 0.50 บาทต่อลิตร

ปัจจุบัน ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น สถานะการติดลบเริ่มลดลงเป็นลำดับ โดยสัปดาห์ล่าสุด วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ติดลบ 108,610 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อสองสัปดาห์ก่อนหน้า วันที่ 29 มกราคม 2566 ติดลบอยู่ที่ 113,436 ล้านบาท และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ติดลบ 111,409 ล้านบาท