ปั้นบุคลากรโค้ดดิ้ง “CodeCombat”สร้างอาชีพใหม่ เทรนโลกอนาคต

0
86

บทค.จับมือโค้ต คอมแบท-เครือข่ายนักวิจัย จัดมหกรรมงาน “CODING ERA “วางแพลตฟอร์มโค้ตดิ้งเกม “CodeCombat”สร้างทักษะบุคลากรโค้ตดิ้งสอดรับเทรนโลกในอนาคต เพื่อต่อยอดสู่การใช้ Coding เชื่อมโยงสร้างอาชีพใหม่ 4 ด้าน การเกษตร การแพทย์ ร่วมกับเทคโนฯ Robotics และด้านสมองกล

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.66 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) จัดงาน “CODING ERA “Next Wave of Thailand’s Education ยุคโค้ตดิ้ง : คลื่นลูกใหม่แห่งการศึกษาไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยร่วมกับพันธมิตร บริษัทโค้ต คอมแมท (เอสอีเอ) พร้อมทั้งผู้สนับสนุนบริษัท เทอมา เทค เทคโนโลยี ไทยแลนด์, มิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด และเครือข่ายนักวิจัยทั่วประเทศไทย

ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม(บพค.)กล่าวว่า บพค.เป็นหน่วยงานสนับสนุนสร้างและพัฒนากำลังคน ของประเทศ โดยทำการร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ทั้งภาคเอกชนและสมาคม เพื่อสนับสนุนทักษะสร้างบุคลากรให้ตรงต่อความต้องการตลาดแรงงานและหนึ่งในนั้นคือการพัฒนาด้าน Coding ที่ถือเป็นทักษะ การทำงานแห่งอนาคตที่ทุกหน่วยงานต้องการ

“บพค.ได้ขับเคลื่อนการทำงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ในการต่อยอดใช้การ Coding เข้ามาเชื่อมโยงกับการสร้างอาชีพใหม่ ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับปลายให้แก่เยาวชนทุกรุ่นและทุกคน“

โดย บพค.ร่วมมือกับ Strategic Partner คนสำคัญคือ บริษัท โค้ต คอมแบท (เอสอีเอ) ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการนำแพลดฟอร์มโค้ตดิ้งเกมชื่อ CodeCombat มาใช้ในการเรียนการสอนโดยตรง และได้เปลี่ยนระบบการศึกษา Coding ให้เป็นการเรียนที่สนุกสามารถสร้างระบบความคิดแบบเหตุผลและตรรกะ เพื่อนำไปใช้กับการทำงานของอาชีพใหม่ๆได้ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเกษตร การแพทยย์ การทำงานร่วมกับเทคโนโลยี Robotics และด้านสมองกล

นายเทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน ประธานบริหารบริษัท โค้ต คอมแบท จำกัดเปิดเผยว่า บริษัทเป็นผุ้ให้บริการแพลตฟอร์มเว็บเบสออนไลน์ CodeCombat หรือโค้ตดิ้งเกม เพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Coding Edutainment และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ใน 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการที่หลากหลายเพื่อส่งต่อความรู้ด้าน Coding รวมทั้ง การสร้างงานสร้างอาชีพโดยร่วมกับภาคเอกชนในการทำงาน

ล่าสุดบริษัทได้ร่วมมือกับ บพค. จัดงานมหกรรมเรียนรู้ด้าน Coding เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและคนไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ เพื่อผลักดันและกระตุ้นทักษะ Coding ที่เป็นเทรนของโลกอนาคต

สำหรับการจัดงาน “CODING ERA “Next Wave of Thailand’s Education ยุคโค้ตดิ้ง : คลื่นลูกใหม่แห่งการศึกษาไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 – 18 มีนาคม 2566 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย