คค.เปิดแผนรองรับการเดินทางเทศกาลสงกรานต์

0
54

กระทรวงคมนาคม เปิดแผนเตรียมความพร้อมหน่วยงานในสังกัดอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 เน้นย้ำ❗️ต้องส่งพี่น้องประชาชนเดินทางอย่างสะดวกและปลอดภัย 7 วันเทศกาลสงกรานต์ จะมีปริมาณจราจรเข้า-ออกกทม.บนทางหลวงสายหลัก 5 เส้นทาง “เหนือ อีสาน ออก ตกและใต้”รวม 4.60 ล้านคัน

นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน จึงคาดการณ์ว่าจะมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยว หรือทำบุญด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลและใช้บริการขนส่งสาธารณะ จึงมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงคมนาคมระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 ระยะเวลารวม 7 วัน พร้อมกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมบูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนแผนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ “เพื่อให้ประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล COVID -19”  ดังนี้

มิติอำนวยความสะดวกการเดินทาง

สนข. คาดการณ์ว่าในช่วง 7 วันของเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จะมีปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะรวม 13.60 ล้านคน – เที่ยว เพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา โดยการเดินทางในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นรถไฟฟ้าและรถโดยสารสาธารณะ ตามลำดับ การเดินทางระหว่างจังหวัดส่วนใหญ่เป็นเครื่องบิน รถไฟ และรถโดยสารสาธารณะ ตามลำดับ สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศส่วนใหญ่เป็นการเดินทางโดยเครื่องบิน  ดังนั้น กระทรวงคมนาคมจึงสั่งการให้จัดเตรียมระบบขนส่งสาธารณะทางบก ราง น้ำ และอากาศ รวมถึงการเชื่อมต่อการเดินทางที่สถานีรถโดยสาร ท่าเรือ และท่าอากาศยาน เพื่อให้บริการแก่พี่น้องประชาชนอย่างเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด

นอกจากนี้ สนข. คาดการณ์ว่าในช่วง 7 วันของเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จะมีปริมาณจราจรขาเข้าและออกกรุงเทพมหานครบนทางหลวงสายหลัก 5 เส้นทางในสายเหนือ อีสาน ตะวันออก ตะวันตกและใต้ รวม 4.60 ล้านคัน ดังนั้น เพื่อบริหารการจราจรให้เกิดความคล่องตัว กระทรวงคมนาคมจึงรณรงค์ขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อกระจายการเดินทางและเหลื่อมเวลาการเดินทางในเส้นทางเข้า – ออกกรุงเทพมหานคร โดยขอความร่วมมือให้กลุ่มเดินทางใกล้ (ระยะทาง 200 – 300 กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานคร) เดินทางออกทีหลัง – กลับก่อน โดยเลี่ยงการเดินทางช่วงที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการเดินทางสูงช่วงขาออกและขาเข้าในวันที่ 12 และวันที่ 16 เมษายน 2566 ตามลำดับ สำหรับผู้ที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะขอให้วางแผนการเดินทางโดยสามารถจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการเดินทางและแจ้งอุบัติเหตุได้ที่ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม สายด่วน 1356 และ Application สายด่วน และ Website ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมได้เตรียมมาตรการบริหารจัดการจราจรบนเส้นทางถนนสายหลักและสายรองที่มีการจราจรหนาแน่นติดขัด อาทิ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้เส้นทางรอง/เส้นทางเลี่ยง ที่ยังมีความสามารถรองรับปริมาณการจราจรได้ เช่น เส้นทางที่จะไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ทล. 304 (ฉะเชิงเทรา – กบินทร์บุรี) M6 (ปากช่อง – สีคิ้ว – ขามทะเลสอ) เส้นทางที่จะไปภาคเหนือ : ทล. 340 (บางบัวทอง – ชัยนาท) เส้นทางที่จะไปภาคตะวันออก : ทล. 3 (สุขุมวิท) ทล. 34 (บางนา – ตราด) รวมทั้งจะต้องคืนพื้นผิวจราจรและจัดการบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้าง (Work Zone)  รวมทั้งห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปเดินรถใน 7 เส้นทางและแจ้งเจ้าของสินค้าวางแผนการขนส่งออกจากท่าเรือ

มิติความปลอดภัยในการเดินทาง

ตรวจสอบ ปรับปรุง และจัดอุปกรณ์ความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน และรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย รักษาวินัยจราจร และระมัดระวังเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง โดยเน้นการลดพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ “ ไม่ขับเร็ว – คาดเข็มขัดนิรภัย – สวมหมวกนิรภัย – ดื่มไม่ขับ – ง่วงไม่ขับ – ไม่ขับรถย้อนศร ” รวมถึงการสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่สัญจรทางน้ำ และเพิ่มความระมัดระวังเมื่อเดินทางผ่านจุดเสี่ยง เช่น บริเวณจุดตัดรถไฟ/ทางลักผ่าน เขตทางรถไฟ กำกับดูแลและบริหารจัดการให้เกิดความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด อาทิ ตรวจความพร้อมและมาตรฐานความปลอดภัยของพนักงานขับขี่ ยานพาหนะ และสถานีขนส่งสาธารณะทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำและทางอากาศ  การนำเทคโนโลยี เช่น กล้อง CCTV ระบบ GPS มาช่วยกำกับดูแลความปลอดภัยทางถนน นำระบบ AIS/VMS มาช่วยกำกับดูแลความปลอดภัยทางน้ำ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทยเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางในระดับท้องถิ่น อาทิ การรณรงค์ให้ชุมชนในพื้นที่ดูแลซึ่งกันและกันการเฝ้าระวังจุดตัดถนนกับรถไฟ การดูแลจุดเสี่ยงและ การตั้งจุดตรวจบริเวณชุมชน มิติด้านการควบคุม COVID – 19 โดยเน้นย้ำให้ระบบขนส่งสาธารณะต้องดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19 อย่างเคร่งครัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมได้ร่วมกันให้บริการฟรีแก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย

-ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 เป็นเวลา 7 วัน (วันที่ 12 – 18 เมษายน 2566) สำหรับมอเตอร์เวย์ 2 เส้นทาง ได้แก่ หมายเลข 7 (กรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา) และหมายเลข 9 (สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ถนนกาญจนาภิเษก ตอนบางปะอิน – บางพลี และตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน) และทางพิเศษ 2 เส้นทาง ได้แก่ ทางพิเศษบูรพาวิถีและกาญจนาภิเษก  นอกจากนี้ทางพิเศษอีก 3 เส้นทาง ได้แก่ ทางพิเศษศรีรัช อุดรรัถยา และเฉลิมมหานคร ยกเว้นค่าธรรมเนียมเป็นเวลา 3 วัน (วันที่ 13 – 15 เมษายน 2566)

-เปิดใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 ช่วงปากช่อง – สีคิ้ว – ขามทะเลสอ ระยะทาง 64 กิโลเมตร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 สำหรับขาออกเป็นเวลา 3 วัน (วันที่ 12 – 14 เมษายน 2566) และขาเข้าเป็นเวลา 4 วัน (วันที่ 15 – 18 เมษายน 2566)

-บริการที่จอดรถฟรี ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน C เป็นเวลา 7 วัน (วันที่ 12 – 18 เมษายน 2566)

นอกจากนี้ นายอธิรัฐ ได้มอบนโยบายเน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมดำเนินการ ดังนี้

-ให้กรมทางหลวงเปิดใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลข ๖ ช่วงปากช่อง – สีคิ้ว – ขามทะเลสอ ระยะทาง 64 กิโลเมตร ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2566 ซึ่งกรมทางหลวงได้รับจะไปพิจารณาดำเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าวต่อไป

-ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชน ใช้เส้นทางรอง/เส้นทางเลี่ยงในการเดินทาง

-ดำเนินการตามแผนเทศกาลสงกรานต์อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และรายงานสรุปการเกิดอุบัติเหตุใหญ่พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ผู้บริหารกระทรวงคมนาคมทราบทันทีหลังการเกิดเหตุ