รฟท.พร้อมรองรับปชช.เดินทาง อัดรถเสริม-พ่วงตู้โดยสาร มั่นใจไม่มีผดส.ตกค้างแน่นอน

0
42

การรถไฟฯเตรียมมาตรการอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางพี่น้องประชาชน เพิ่มรถเสริม 10 ขบวนสายเหนือ-อีสาน  5 สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มประมาณ 8,000 คน/วัน พ่วงตู้โดยสารขบวนรถประจำ 222 ขบวน สามารถรองรับการเดินทางของผู้โดยสารได้สูงสุด 100,000 คนต่อวันเพียงพอต่อการเดินทาง ลั่นไม่มีผู้โดยสารตกค้างแน่นอน

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้มีวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 ทำให้คาดการณ์ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟเป็นจำนวนมาก ในส่วนของขบวนรถที่ให้บริการเป็นประจำตั๋วโดยสารถูกจองเต็มหมดทุกชั้นทุกขบวน ซึ่งการรถไฟฯ ได้เตรียมมาตรการอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนตามนโยบายของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยจัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร จำนวน 10 ขบวน ในเส้นทางสายเหนือ 5 ขบวน และสายตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ขบวน สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มประมาณ 8,000 คน/วัน ประกอบด้วย

เที่ยวไป

วันที่ 11 เมษายน 2566 จำนวน 1 ขบวน

1. ขบวนรถที่ 977 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เวลา 22.05 น. ถึงเวลา 08.10 น.

วันที่ 12 เมษายน 2566 จำนวน 4 ขบวน

1. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 5 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่ ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เวลา 19.45 น. ถึงเวลา 08.10 น.

2. ขบวนรถที่ 955 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – ศิลาอาสน์ ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เวลา 22.50 น. ถึงเวลา 07.00 น.

3. ขบวนรถที่ 967 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – อุดรธานี ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เวลา 21.45 น. ถึงเวลา 07.40 น.

4. ขบวนรถที่ 977 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เวลา 22.05 น. ถึงเวลา 08.10 น.

เที่ยวกลับ

วันที่ 16 เมษายน 2566 จำนวน 2 ขบวน

1. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 6 เชียงใหม่ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ออกจากเชียงใหม่ เวลา 18.55 น. ถึงเวลา 07.35 น.

2. ขบวนรถที่ 934 อุบลราชธานี – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ออกจากอุบลราชธานี เวลา 19.30 น. ถึงเวลา 06.30 น.

วันที่ 17 เมษายน 2566 จำนวน 3 ขบวน

1. ขบวนรถที่ 934 อุบลราชธานี – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ออกจากอุบลราชธานี เวลา 19.30 น. ถึงเวลา 06.30 น.

2. ขบวนรถที่ 962 ศิลาอาสน์ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ออกจากศิลาอาสน์ เวลา 19.40 น. ถึงเวลา 03.40 น.

3. ขบวนรถที่ 936 อุดรธานี – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ออกจากอุดรธานี เวลา 21.45 น. ถึงเวลา 07.50 น.

นายเอกรัชกล่าวต่อว่า การรถไฟฯ ยังได้มีการพ่วงตู้โดยสารในขบวนรถประจำ 222 ขบวน ให้เต็มกำลังหน่วยลากจูง พร้อมกับเร่งรัดการซ่อมบำรุงรถโดยสารเพื่อนำออกมาให้บริการเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้ระหว่างวันที่ 11 -17 เมษายน 2566 การรถไฟฯ จะสามารถรองรับการเดินทางของผู้โดยสารได้สูงสุด 100,000 คนต่อวัน เพียงพอต่อการเดินทาง และไม่มีผู้โดยสารตกค้างอย่างแน่นอน

ขณะเดียวกัน การรถไฟฯ ยังได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการเดินรถ และมาตรการดูแลความปลอดภัย รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยได้เพิ่มกำลังพนักงาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟ ทั้งบนขบวนรถ และสถานี พร้อมทั้งได้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่น อบต. อปพร. เพิ่มเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำตามจุดตัดถนนเสมอระดับทางรถไฟ โดยเฉพาะทางผ่านที่เห็นว่ามีความเสี่ยงหรือมีสถิติอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ตรวจสภาพทางให้มีความมั่นคงปลอดภัยต่อการเดินรถ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ สารเสพติดของพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถและประจำสถานีก่อนปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงห้ามจำหน่าย/ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนขบวนรถ และบริเวณสถานีรถไฟ

นอกจากนี้ การรถไฟฯ จัดโครงการ “เดินทางกลับบ้านปลอดภัย” ในระหว่างวันที่ 10 – 12 เมษายน 2566 โดยจะมอบพัดที่ระลึกสุดพิเศษจากการรถไฟฯ จำนวน 10,000 ชิ้น และองค์การเภสัชกรรมมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 5,000 ชุด ให้กับผู้ใช้บริการรถไฟที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ดอนเมือง รังสิต และบางบำหรุ เพื่อแสดงความขอบคุณและส่งต่อความห่วงใย เพียงแสดงตั๋วโดยสารในวันเดินทางกับเจ้าหน้าที่ สามารถรับของระลึกได้พร้อมกันทุกสถานีที่ร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 10 – 12 เมษายน 2566 หรือจนกว่าของที่ระลึกจะหมด