เปิดตัวประกันภัย พ.ร.บ.Connected ชำระภาษีรถยนต์

0
188

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 66 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบการธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ร่วมแถลงข่าวการเปิดตัวการเปิดตัวระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. สำหรับการชำระภาษีรถประจำปี ระหว่าง กรมการขนส่งทางบก กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบการธุรกิจประกันภัย โดยมีนายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก , นายอดิเรก แตงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 , นางชะไมพร โชติมาโนช ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 , นางสุวรรณา สมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2

นางสุภา โชติงาม ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 , นายนุตนันท์ นุตาลัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ , นายกิตติพงษ์ เวียงหฤทัย เลขานุการกรม พร้อมคณะผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก และคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบการธุรกิจประกันภัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรับรู้แก่ประชาชนถึงความพร้อมของระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. และได้รับความสะดวกในการชำระภาษีรถประจำปีต่อไป