BJL มอบชุดนักเรียนใหม่แก่นักเรียนที่ขาดแคลน ในโครงการ “เสื้อนักเรียนเพื่อน้องจากวัสดุจากขวดพลาสติก”

0
24

เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ภายใต้ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด มหาชนนำโดย นายบุญศักดิ์ สถิตมั่นในธรรม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธุรกิจโลจิสติกส์, นายอภิคุณ จุธากรณ์ ผู้จัดการแผน และ นายปกรณ์กฤช กิตติธนานันท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกการวิเคราะห์และการบริหารโครงการ คืนความสุขเล็กๆ ให้กับผู้ปกครองและน้องๆส่งมอบชุดนักเรียนให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนจำนวน 140 ตัว แก่ โรงเรียนคลองปลัดเปรียง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้โครงการ “เสื้อนักเรียนเพื่อน้องจากวัสดุจากขวดพลาสติก” (PET recycle school uniforms for children) โดยเสื้อนักเรียนผลิตจากผ้าดิบซึ่งเป็นเส้นใยที่มีส่วนผสมของขวด PET และนำมาใช้ตัดเย็บเสื้อนักเรียน วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนตามโรงเรียนที่ขาดแคลนเสื้อนักเรียน ช่วยลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกและลดปริมาณขยะในชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมี นางพิชามญช์ พันธุ์ยุลา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบณ โรงเรียนคลองปลัดเปรียง เมื่อเร็วๆ นี้