0
28

เงินดิจิทัล วอลเล็ต 10,000 บาท เป็นนโยบายที่ประชาชนรอคอย แต่เงินหมุนในระบบได้มากน้อยขนาดไหน
ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

บุญชัย โชควัฒนา
ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
28 พ.ย. 66