ทช.ก่อสร้างและยกระดับถนนสาย พย.4047 จ.พะเยา เสร็จสมบูรณ์

0
43

กรมทางหลวงชนบท(ทช.)ก่อสร้างและยกระดับถนนสาย พย.4047 จ.พะเยา เสร็จสมบูรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง หนุนแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สนับสนุนการขนส่งพืชผลทางการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทพะเยา ดำเนินโครงการก่อสร้างและยกระดับชั้นทางถนนทางหลวงชนบทสาย พย.4047 แยก ทล.1251 – อ่างเก็บน้ำบ้านร่องสัก อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งได้ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร พร้อมเครื่องหมายจราจร ตั้งแต่ช่วง กม.ที่ 2+790 ถึง กม.ที่ 4+290 ระยะทางรวม 1.5 กิโลเมตร  เนื่องจากถนนสายดังกล่าว เดิมเป็นถนนลูกรังและประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ซึ่งไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ทั้งนี้ จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทางสัญจรไป – มา พร้อมสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านร่องสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นทางลัดทางเลี่ยงในช่วงเทศกาลได้อีกด้วย