บขส.พร้อมให้บริการรถโดยสาร 11 เส้นทาง รับ-ส่งประชาชน สถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่

0
11

บขส.พร้อมให้บริการรถโดยสาร 11 เส้นทาง รับ – ส่งประชาชน ณ จุดจอด “สถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่” เชื่อมต่อการเดินทางล้อ-ราง หนุนนโยบาย “คมนาคมขนส่งด้านตะวันตก” แบบไร้รอยต่อ

นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ต้องการให้เกิดการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างระบบขนส่งสาธารณะทางบกและทางรางแบบไร้รอยต่อ อำนวยความสะดวก และ รวดเร็วให้แก่ประชาชน บริเวณสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) เพื่อให้เป็นศูนย์คมนาคมขนส่งด้านตะวันตก (คลองบางไผ่) และให้บริการจุดจอดรถรับ – ส่ง ของรถโดยสารประจำทางที่ “สถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567 เพื่อเดินทางสู่จุดหมายได้หลากหลายเส้นทาง ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด

ปัจจุบัน บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ได้ดำเนินโครงการเดินรถเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ ที่สถานีคลองบางไผ่แล้ว โดยนำรถโดยสารประจำทางของรถร่วมฯ บขส. หมวด 2 เส้นทางกรุงเทพฯ ไปต่างจังหวัด ระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร และหมวด 3 เส้นทางระหว่างจังหวัด เข้าให้บริการ ณ จุดจอดรถรับ – ส่งประชาชน บริเวณใกล้ทางเข้า – ออกที่ 4 สถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ ติดถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตก) จำนวน 11 เส้นทาง ดังนี้

 1. สายที่ 68-0 กรุงเทพฯ (ต้นทาง สถานีขนส่งฯ สายใต้บรมราชชนนี) – สองพี่น้อง

 2. สายที่ 69-0 กรุงเทพฯ (ต้นทาง สถานีขนส่งฯ สายใต้บรมราชชนนี) – ด่านช้าง

 3. สายที่ 952-1 กรุงเทพฯ (ต้นทาง สถานีขนส่งฯ สายใต้ปิ่นเกล้า) – สุพรรณบุรี และ สายที่ 952-2 กรุงเทพฯ (ต้นทาง สถานีขนส่งฯ สายใต้ปิ่นเกล้า) – วิเศษชัยชาญ

 4. สายที่ 953 กรุงเทพฯ (ต้นทาง สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร)) – ท่าช้าง สายที่ 953-0 กรุงเทพฯ (ต้นทาง สถานีขนส่งฯ สายใต้บรมราชชนนี) – ท่าช้าง และสายที่ 953-1 กรุงเทพฯ (ต้นทาง สถานีขนส่งฯ สายใต้บรมราชชนนี) – หันคา

 5. สายที่ 966 กรุงเทพฯ (ต้นทาง สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร)) – โรงเรียนการบินกำแพงแสน

 6. สายที่ 974 กรุงเทพฯ (ต้นทาง สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร)) – สุพรรณบุรี

 7. สายที่ 975 กรุงเทพฯ (ต้นทาง สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร)) – ท่าช้าง

 8. สายที่ 9918 กรุงเทพฯ (ต้นทาง สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร)) – กาญจนบุรี

 9. สายที่ 9919-0 กรุงเทพฯ (ต้นทาง สถานีขนส่งฯ สายใต้ปิ่นเกล้า) – พระนครศรีอยุธยา

 10. สายที่ 793 รังสิต – นครปฐม

 11. สายที่ 794 รังสิต – ปราณบุรี

ทั้งนี้รถโดยสารจะให้บริการที่จุดจอดรถรับ – ส่ง สถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ ทุกวัน เที่ยวแรก รถออกเวลา 05.30 น. และเที่ยวสุดท้าย รถออกเวลา 21.00 น. พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ บขส. ไปประจำจุด เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน และสามารถเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วง และรถโดยสาร (รถเมล์) ได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center โทร. 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง