ซีพีเอฟ ชวนชาวอยุธยาวิ่งการกุศล สมทบทุนกิ่งกาชาดอำเภอท่าเรือ

0
241

อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ โดยโรงงานอาหารสัตว์ท่าเรือ จัดกิจกรรมเดิน–วิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล “CPF Running Club…วิ่งชมเขื่อน เยือนถิ่นสมเด็จโต” เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน พร้อมมอบเงินสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอท่าเรือ ในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายนนี้

นายวิทิต  ปิ่นนิกร นายอำเภอท่าเรือ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ข้าราชการได้ออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี โดยกำหนดให้ส่วนราชการต่างๆ ทั่วประเทศจัดกิจกรรมในทุกๆ วันพุธ ในเวลา 15.00 -16.30 น. ซึ่งอำเภอท่าเรือได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาตลอด ขณะเดียวกันยังสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับบุคลากรของตนเอง ซีพีเอฟถือเป็นตัวอย่างที่ดีจากการจัดตั้งชมรม CPF Running Club ที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้เชิญชวนชาวชุมชนรอบสถานประกอบการ ร่วมกันเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศลมาอย่างต่อเนื่อง

“กิจกรรมนี้จะช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขใจที่ได้ร่วมกันทำบุญ และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอท่าเรือ จากเส้นทางการวิ่งที่ทุกคนจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สมบูรณ์และได้ชมสถานที่สำคัญทั้ง วัดสะตือ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์กลางแจ้งที่มีขนาดยาวที่สุดและมีอายุการสร้างยาวนานกว่าร้อยปี สร้างโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และชมเขื่อนพระราม 6 ซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ำแห่งแรกของไทย”

ด้าน นายวิโรจน์ คัมภีระ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ และประธานชมรม CPF Running Club กล่าวว่า ซีพีเอฟมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานและประชาชนในชุมชนรอบสถานประกอบการ ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี จึงก่อตั้งชมรม CPF Running Club ขึ้น พร้อมผลักดันให้เกิดโครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ในระยะทาง 5 – 10 กิโลเมตร สำหรับกิจกรรมที่โรงงานอาหารสัตว์ท่าเรือจัดขึ้นนี้ ถือเป็นครั้งที่ 4 โดยครังที่ 1-3 จัดขึ้นที่โรงงานพิษณุโลก โรงงานธารเกษม และโรงงานศรีราชา ตามลำดับ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมทั้ง 4 ครั้ง มากถึง 4,500 คน

“ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอยุธยามาร่วมกันวิ่งออกกำลังกายซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ต้นทุนต่ำแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดี สำหรับปีนี้ซีพีเอฟตั้งเป้าจัดกิจกรรมให้ครบ 12 ครั้ง โดยให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์ของซีพีเอฟทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน และการวิ่งทุกครั้งจะนำเงินร่วมสมทบทุนให้กับองค์กรในพื้นที่เพื่อทำประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ส่วนกิจกรรมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม ที่โรงอาหารสัตว์หาดใหญ่ จ.สงขลา”

ส่วน นางศศิธร ปิ่นนิกร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าเรือ กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ซีพีเอฟให้ความสำคัญและเล็งเห็นถึงภาระกิจของกิ่งกาชาดอำเภอท่าเรือที่ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดกิจกรรมการเดิน-วิ่งเพื่อการกุศลในครั้งนี้ ซึ่งทางกิ่งกาชาดฯ จะสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว โดยมอบหมายให้สมาชิกกิ่งกาชาดฯ พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาร่วมดูแลด้านสุขภาพและบริการน้ำดื่มแก่นักวิ่ง

“ขอขอบคุณซีพีเอฟ หน่วยราชการ และประชาชนทุกคนที่จะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนไทยในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยกิ่งกาชาดอำเภอท่าเรือจะนำเงินทุนทรัพย์ที่ทุกคนร่วมกันบริจาคเพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆต่อไป”