ประชาชนเฮ!รัฐบาลขยาย ‘รถเมล์-รถไฟฟรี’อีก 5 เดือน

0
149

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังการการประชุมคณะรัฐมนตรี (9 พฤษภาคม 2560) ว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง ออกไปอีก 5 เดือน โดยขยายเวลาการให้บริการรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถไฟชั้น 3 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ฟรี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2560 เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน และให้สอดคล้องกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ดังนี้
1) รถโดยสารประจำทางธรรมดาของ ขสมก. ทุกเส้นทาง จำนวน 800 คันต่อวัน
2) รถไฟชั้น 3 เชิงสังคม ของ รฟท. จำนวน 152 ขบวนต่อวัน และรถไฟชั้น 3 ระยะทางไกล ในขบวนรถเชิงพาณิชย์ จำนวน 8 ขบวนต่อวัน
สำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ซึ่งรัฐบาลออยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2560 และจะเริ่มใช้งานในเดือนตุลาคม 2560 โดยกระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อไม่ให้เป็นการดำเนินการซ้ำซ้อน จึงขอใช้สวัสดิการดังกล่าวด้วย เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน กระทรวงคมนาคมจึงขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง ออกไปอีก 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – วันที่ 30 กันยายน 2560 โดยรัฐบาลรับภาระค่าใช้จ่ายจากการดำเนินมาตรการดังกล่าว เป็นวงเงินรวม 1,907.441 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นของ ขสมก. 1,540.441 ล้านบาท และ รฟท. 367 ล้านบาท
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการนำระบบตั๋วร่วมมาใช้ในการเชื่อมการเดินทางสาธารณะของประชาชนอย่างครบวงจรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้ ขสมก. และ รฟท. เร่งรัดการดำเนินการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางที่เกิดขึ้นจริง ผ่านคณะกรรมการการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง และเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายจากการดำเนินมาตรการดังกล่าวตามที่เกิดขึ้นจริงต่อไป รวมถึงรายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตามมาตรการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย