ล้มสรรหา “ดีดีบินไทย”

0
237

ความคืบหน้าการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่(ดีดี)บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ล่าสุด นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่(ดีดี)บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมามีข้อสรุปร่วมกันจะเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาดีดีบินไทยอีกรอบ สืบเนืองจากผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ 4 รายก่อนหน้าไม่ผ่านการคัดเลือกจากกรรมการสรรหา โดยคุณสมบัติที่ต้องการ คือ มีประสบการณ์ด้านการบิน และสามารถจัดการปัญหาเร่งด่วนภายในการบินไทยได้ เช่น บุคลากร การตลาด รวมถึงตัดรายจ่าย เป็นต้น

“สถานการณ์ปัจจุบันการบินไทยควรต้องมีเบอร์ 1 ที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากในอดีต ซึ่ง 4 ราย ที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นมานั้นเก่งทุกคน แต่ยังไม่เพียงพอที่จะมารับตำแหน่งในขณะนี้ โดยจะเร่งเปิดสรรหาใหม่เร็ว และทั้ง 4 รายสามารถสมัครใหม่ได้ แต่จะถูกเลือกหรือไม่ต้องดูอีกที”

อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวระดับสูงจากการบินไทยรายงานว่าหลังการประชุมคณะกรรมการสรรหาดังดล่าวได้ทำให้บอร์ดสรรหาและกรรมการบริษัทการบินไทยบางคนแสดงความไม่พอใจท่าทีของกระทรวงการคลังคร้ังนี้ เพราะเห็นว่าการบินไทยจำเป็นจะต้องเร่งสรรหาดีดีคนใหม่โดยเร็ว และก่อนหน้าได้มีการนำข้อเสนอให้นายกฯตัดสินใจ 2 แนวทาง คือล้มการสรรหาในคร้ังนี้ หรือให้นายกฯใช้อำนาจเลือก 1 ใน 3 ผู้สมัครทีมีคำแนนสูงสุด ถึงกระนั้น ห้วงเวลาที่ยังยังรอคำตอบจากนายกประธานคณะกรรมการสรรหากลับมีการเรียกประชุมและสรุปให้ล้มการสรรหาในทันทีโดยไม่รอคำตอบ และยังไม่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทการบินไทยที่จะมีการประชุมในสัปดาห์หน้า เป็นเหตุให้กรรมการบอร์ดการบินไทยที่ร่วมเป็นกรรมการสรรหาถึงกับตัดสินใจยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง เพราะไม่เห็นด้วยกับการกระทำของกระทรวงการคลังในคร้ังนี้

ทั้งนี้ ยังมีรายงานว่าเบื้องหลังการล้มกระบวนการสรรหาครั้งนี้ เพื่อรอเวลาให้ตัวแทนที่กระทรวงการคลังหมายมั่นปั้นมือไว้พ้นเงื่อนไขที่ลาออกจากสถาบันการเงินที่ทำงานเดิมไม่ถึง 3 ปี และจะพ้นเงื่อนไขดังกล่าวในต้นปีหน้า ระหว่างนี้จึงต้องการให้นายอุษณีย์ แสงสิงห์แก้ว ทำหน้าที่รักษาการดีดีการบินไทยไปจนกว่าจะเกษียรอายุ

สำหรับผู้สมัครที่เคยผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ 4 รายและเข้าสอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย 1. นายดนุช บุนนาค ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ การบินไทย  2.นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์  อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 3.นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล อดีตผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ 4.นายวิสิฐ ตันติสุนทร อดีตเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)