ขสมก.ติดเบรกประมูลเมล์เอ็นจีวีรอบใหม่อีก จ่อปรับลดราคากลางหลังเจอตอเกณฑ์ป.ป.ช.ติดคอ  

0
221
นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงการคมนาคม ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ได้เลื่อนการยื่นซองประมูลโครงการจัดซื้อรถโดยสารที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (เอ็นจีวี) พร้อมระบบซ่อมบำรุง 489 คันออกไปเป็นวันที่ 22 มิ.ย. จากเดิมกำหนดให้ยื่นซองในวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมาเนื่องจาก ขสมก. จำเป็นต้องทบทวนร่างขอบเขตของงาน (ทีโออาร์) โครงการดังกล่าวใหม่ หลังจากคณะกรรมการบริหาร  (บอร์ด)ขสมก. ได้พิจารณาข้อท้วงติงเกี่ยวกับทีโออาร์ใหม่ที่ออกไปก่อนหน้านี้และเห็นควรปรับราคากลางลงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.วางไว้ ซ่ึงต้องอิงราคาสุดท้ายที่ ขสมก.เคยลงนามในสัญญาไว้กับ บริษัทเบสท์รินกรุ๊ปจำกัด คือวงเงิน 3,387 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลางที่ตั้งไว้แต่เดิมคือ  4,021  ล้านบาท 
ทั้งนี้ ขสมก.ได้มีหนังสือถึง เลขาธิการ ป.ป.ช.และอธิบดีกรมบัญชีกลางเพื่อหารือเรื่องวิธีการกำหนดราคากลางที่ถูกต้องว่าควรเป็นอย่างไร และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อที่ ขสมก.ดำเนินการไปซึ่งไม่ใช่งานก่อสร้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กำหนดหรือไม่ จึงต้องรอหนังสือตอบกลับข้อหารือจาก 2 หน่วยงาน
นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า วันที่ 16 มิ.ย.นี้จะเรียกประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายเพื่อพิจารณาเรื่องทีโออาร์ โดยมี 2 แนวทางเลือก คือ 1.ยึดตามราคาที่บริษัทเบสท์รินกรุ๊ปจำกัดเคยชนะและ 2.ยึดตามทีโออาร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยมีราคากลางวงเงิน 4,021 ล้านบาท หากที่ประชุมมีมติเห็นชอบทางเลือกที่ 1 ก็ต้องล้มประมูลเป็นครั้งที่ 2 เพื่อใช้ทีโออาร์ใหม่และเริ่มต้นกระบวนการเปิดประมูลใหม่อีกครั้ง แต่ถ้าเห็นชอบทางเลือกที่ 2 โครงการดังกล่าวก็เดินหน้าต่อไปตามกำหนดการเดิมเพื่อเปิดให้เอกชนที่ซื้อซองประกวดราคาไปแล้ว จำนวน 12 ราย ยื่นเอกสารประกวดราคาในวันที่ 22 มิ.ย. นี้