ไทย-จีน ลงนามเซ็นสัญญาจ้างจีนออกแบบ-คุมงาน “ไฮสปิดเทรน กรุงเทพฯ-โคราช”

0
140

เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้นำกลุ่มประเทศ BRICS (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้) กับประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา (Emerging Markets and Developing Countries Dialogue – EMDCD) ในช่วงการประชุม BRICS Xiamen Summit ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2560 ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในโอกาสนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร่วมลงนามสัญญาภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา) จำนวน 2 สัญญา ได้แก่ สัญญา 2.1 การออกแบบรายละเอียด วงเงิน 1,706.771 ล้านบาท(Detailed Design Services Agreement) และสัญญา 2.2 ที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้าง วงเงิน 3,500 ล้านบาท(Construction Supervision Consultant Services Agreement)