Seeing Machines แต่งตั้ง KGP เป็นผู้ควบคุม 24/7 Guardian Center ศูนย์ปฏิบัติการ Monitor รถทั่วโลก

0
311

 

บริษัท เคจีพี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT ได้รับความไว้วางใจจาก Seeing Machines ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบหน้าและการมองเห็นเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์จากประเทศออสเตรเลีย และผู้พัฒนา Guardian System ระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับในของผู้ขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่ แต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุม 24/7 Guardian Center เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลางตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถที่ติดตั้งGuardian System ทั่วโลก โดยศูนย์ฯ มีหน้าที่ตรวจสอบเหตุการณ์จากพฤติกรรมของพนักงานขับรถที่จะนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งวิเคราะห์เหตุการณ์ ก่อนแจ้งเตือนไปยังผู้จัดการฟลีทขนส่งแต่ละบริษัทที่กระจายอยู่ทั่วโลก การแต่งตั้งครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นของSeeing Machines ที่มีต่อศักยภาพของ KGP ภายหลังแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย Guardian System แต่ผู้เดียวในประเทศไทยเมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมา

ในภาพ นายเมฆ มนต์เสรีนุสรณ์ (ที่ จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคจีพี จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับ Mirza Kozarcanin (SVP Sales) (ที่ จากซ้าย) ภายหลังพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัท เคจีพี จำกัด เป็นผู้ควบคุม 24/7 Guardian Center เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลางตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถที่ติดตั้ง Guardian System ทั่วโลก โดยมีนายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ KIAT ร่วมเป็นสักขีพยาน